Multicultural Toronto of the Twenty-First Century

DSpace Repository

Language: English čeština 

Multicultural Toronto of the Twenty-First Century

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláčková, Radka
dc.contributor.author Tuška, Jan
dc.date.accessioned 2013-10-06T23:43:58Z
dc.date.available 2013-10-06T23:43:58Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21441
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá multikulturalismem v Kanadském největším městě, v Torontu. Toronto je domovem více než 2.6 milionům obyvatelům. Tato práce popisuje složení Torontské populace a zaměřuje se také na menšiny, žijící v tomto městě. Teoretická část práce se zaměřuje na jev zvaný multikulturalismus a jeho původ, politiku multikulturalismu v Kanadě a Torontu a také na imigraci do Kanady, která zapříčinila to, že je Kanada považována za multikulturní stát. V teoretické části je také popis a bližší zkoumání dvou menšin žijících v Torontu. Cílem praktické části je zjistit, zda je Toronto právem považováno za jedno z nejvíce multikulturních měst světa. Tato analytická část byla vytvořena na základě dotazníků a její výsledky jsou znázorněny buď v grafech, nebo tabulkách. cs
dc.format 69 s. (85 115 znaků). cs
dc.format.extent 1498643 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kanada cs
dc.subject Toronto cs
dc.subject menšiny cs
dc.subject imigrace cs
dc.subject multikulturní Toronto cs
dc.subject Canada en
dc.subject Toronto en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject visible minority groups en
dc.subject immigration en
dc.subject Multicultural Toronto en
dc.title Multicultural Toronto of the Twenty-First Century cs
dc.title.alternative Multicultural Toronto of the Twenty-First Century en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomková, Zuzana
dc.date.accepted 2013-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with multiculturalism in Canada's largest city Toronto. Toronto is home to more than 2.6 million people and this thesis describes its population composition and takes a look mainly at visible minority groups living in the city. The theoretical part focuses on the phenomenon multiculturalism and its origins, multicultural policy in Canada and Toronto and also the immigration to Canada which caused that Canada is considered as a multicultural country. Two Toronto's visible minority groups are also described in the theoretical part. The aim of the practical part is to find out whether Toronto is considered as one of the most multicultural cities in the world rightfully or not. This analysis part was done using questionnaires and the results are demonstrated on graphs or in tables. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30673
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-02


Files in this item

Files Size Format View
tuška_2013_bp.pdf 1.429Mb PDF View/Open
tuška_2013_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
tuška_2013_op.zip 15.70Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account