Další profesní vzdělávání učitelů na středních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další profesní vzdělávání učitelů na středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prusáková, Viera cs
dc.contributor.author Havlínová, Simona cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T23:50:49Z
dc.date.available 2013-10-06T23:50:49Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21444
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání učitelů středních škol. Práce je rozčleněna do dvou stěžejních části ? teoretické a praktické.Teoretická část objasňuje základní pojmy a legislativu týkající se oblasti dalšího vzdělávání, vymezuje hlavní cíle, formy, metody a úkoly dalšího vzdělávání. Důraz je kladen i na efektivitu dalšího vzdělávání a motivaci učitelů k dalšímu vzdělávání, jejich potřeby a okolnosti volby vzdělávacích aktivit.Praktická část práce vymezuje šest výzkumných otázek zaměřujících se na motivaci učitelů k dalšímu vzdělávání, překážky a bariéry dalšího vzdělávání, očekávání učitelů od dalšího vzdělávání, přínos dalšího vzdělávání učitelů, zkušenosti učitelů s dalším vzděláváním a metody a formy dalšího vzdělávání. cs
dc.format 66 s. (90888) cs
dc.format.extent 3259567 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Další vzdělávání učitelů cs
dc.subject profesní rozvoj cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject profesní andragogika cs
dc.subject střední školy cs
dc.subject učitelé cs
dc.subject motivace cs
dc.subject vzdělávací potřeby cs
dc.subject Further education of teachers en
dc.subject vocational development en
dc.subject education en
dc.subject professional andragogy en
dc.subject Secondary schools en
dc.subject Teachers en
dc.subject motivation en
dc.subject learning needs en
dc.title Další profesní vzdělávání učitelů na středních školách cs
dc.title.alternative Further Professional Training of Secondary School Teachers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan cs
dc.date.accepted 2013-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals to further professional training of secondary school teachers. The thesis is divided in the two main parts - theoretical and practical. The theoretical part explains the basic terms and legislative scope which leads to the further education, identifies the main aims, forms, methods and tasks of further education. Emphasis is also placed on the effectiveness of further education and motivation of teachers to their further education, teachers needs and also circumstances of choice of educational activities. The practical part defines six research questions focusing on the motivation of teachers to their further education, obstacles and barriers to further education, teachers' expectations of further education, the benefits of further education, teachers experience with further education and finaly methods and forms of further education. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31014
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
havlínová_2013_bp.pdf 3.108Mb PDF View/Open
havlínová_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
havlínová_2013_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account