Informovanost žen v oblasti novorozeneckého screeningu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Informovanost žen v oblasti novorozeneckého screeningu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žárská, Kateřina
dc.contributor.author Golčiterová, Alena
dc.date.accessioned 2013-10-06T23:53:43Z
dc.date.available 2013-10-06T23:53:43Z
dc.date.issued 2013-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21449
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá novorozeneckým screeningem a informovaností matek v oblasti této problematiky. Součástí teoretické části práce je charakteristika novorozence. Je zde popsán rozdíl mezi fyziologickým a patologickým novorozencem, poporodní adapta-ce a jednotlivé odchylky od fyziologie. Hlavní část práce se věnuje popisu novorozenecké-ho screeningu, jednotlivých metod vyšetření a nemocí, které se tímto screeningem zjišťují. Praktická část bakalářské práce se soustřeďuje na informovanost a vědomosti dotazovaných žen o novorozeneckém screeningu. Na závěr je zde uveden edukační materiál, který může sloužit nastávajícím matkám jako užitečný zdroj informací v této oblasti. cs
dc.format 73 s.(70 853 zn), 6 s.(3 804) cs
dc.format.extent 1963569 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Neonatologie cs
dc.subject novorozenec cs
dc.subject novorozenecký screening cs
dc.subject metabolické vady cs
dc.subject vyšetření cs
dc.subject Neonatology en
dc.subject newborn baby en
dc.subject newborn screening en
dc.subject metabolic defects en
dc.subject examinations en
dc.title Informovanost žen v oblasti novorozeneckého screeningu cs
dc.title.alternative Women's Awareness of Newborn Screening en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Reslerová, Ludmila
dc.date.accepted 2013-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with newborn screening and awareness of mothers in this subject. This bachelor thesis is divided in two parts. The theoretical part of this work includes char-acteristics of newborn babies, differences between physiology and pathology of newborn babies, postnatal adaptation and individual deviations from physiology. The main part is focused on the description of neonatal screening methods of examination and diseases that the screening detects. The practical part of this work is focused on awareness and knowledge of women surveyed about newborn screening. In conclusion, this document contributes an educational material that can be useful as relevant source of information for mothers in this subject. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 31881
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-22


Files in this item

Files Size Format View
golčiterová_2013_bp.pdf 1.872Mb PDF View/Open
golčiterová_2013_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
golčiterová_2013_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account