An Analysis of Cost Management at TEPLO Kyjov, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of Cost Management at TEPLO Kyjov, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fialová, Šárka
dc.contributor.author Půčková, Barbora
dc.date.accessioned 2013-10-07T00:41:43Z
dc.date.available 2013-10-07T00:41:43Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21518
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou řízení nákladů ve společnosti TEPLO Kyjov spol. s r.o. Cílem této práce je analyzovat příslušné náklady a zhodnotit jejich současné řízení. Práce se skládá ze dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části bylo provedeno zpracování teoretických poznatků z oblasti řízení nákladů na základě literárních pramenů. Praktická část se pak zabývá samotnou analýzou řízení nákladů společnosti, která je na začátku představena, srovnání sledovaných veličin s odvětvím a tvorba ceny a rozpočtu. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 1984504 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject cost analysis en
dc.subject fixed costs en
dc.subject variable costs en
dc.subject budget en
dc.subject costing en
dc.title An Analysis of Cost Management at TEPLO Kyjov, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative An Analysis of Cost Management at TEPLO Kyjov, spol. s r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2013-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with an analysis of cost management at TEPLO Kyjov spol. s r.o. The main aim of this thesis is to analyze given costs and evaluate their current management. This thesis consists of two parts ? theoretical and practical. In the theoretical part was realized the processing of the theoretical findings from the area of cost management based on the literary sources. Then the practical part deals with the analysis of cost management at the company that is introduced at the beginning and with the comparison of monitored statements with the industry and the formation of the price and budget. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30655
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-02
local.subject nákladové účetnictví cs
local.subject nákladové řízení cs
local.subject energetika cs
local.subject cost accounting en
local.subject cost control en
local.subject energy industries en


Files in this item

Files Size Format View
půčková_2013_bp.pdf 1.892Mb PDF View/Open
půčková_2013_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
půčková_2013_op.pdf 33.56Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account