Removing the Jews from the City of Shoes: The Holocaust in Zlín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Removing the Jews from the City of Shoes: The Holocaust in Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Matlak, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-10-07T00:48:57Z
dc.date.available 2013-10-07T00:48:57Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21522
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je nastínit odlišnost židovské komunity ve městě Zlíně, spojené především s rozvojem obuvnického koncernu Baťa. Poměrně pozdní vývoj židovské komunity a nenáboženský přístup firmy Baťa ke svým židovským zaměstnancům měly za následek pozitivní a vzájemně výhodné soužití Židů se zbytkem obyvatel města. Židovská vzdělanost a schopnosti významně přispěly k rozvoji firmy Baťa. Postupy firmy v předválečném období napomohly k emigraci židovských zaměstnancům a jejich rodin, čímž došlo k jejich záchraně před zvyšující se hrozbou holocaustu. Hitlerova představa o Zlíně bez Židů se pak naplnila v roce 1945. Židovský hřbitov tak zůstal jediným odkazem odkazem kdysi vzkvétající židovské komunity ve Zlíně. cs
dc.format 42 s. + 32 s. (53 685 znaků) cs
dc.format.extent 20831733 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject holocaust cs
dc.subject Židé cs
dc.subject židovská komunita cs
dc.subject antisemitismus cs
dc.subject nacisté cs
dc.subject město Zlín cs
dc.subject Zlínsko cs
dc.subject Československo cs
dc.subject Morava cs
dc.subject obuvnická firma Baťa cs
dc.subject Tomáš Baťa cs
dc.subject Jan Antonín Baťa cs
dc.subject Holocaust en
dc.subject Jews en
dc.subject Jewish community en
dc.subject anti-Semitism en
dc.subject Nazis en
dc.subject the city of Zlín en
dc.subject Zlín Region en
dc.subject Czechoslovakia en
dc.subject Moravia en
dc.subject Baťa shoe company en
dc.subject Tomáš Baťa en
dc.subject Jan Antonín Baťa en
dc.title Removing the Jews from the City of Shoes: The Holocaust in Zlín cs
dc.title.alternative Removing the Jews from the City of Shoes: The Holocaust in Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Jana
dc.date.accepted 2013-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis demonstrates the distinctiveness of the Jewish community in the city of Zlín, connected with the success of the Baťa shoe company. The comparatively late development of the Zlín Jewish community and the secular approach of the Baťa shoe company resulted in the peaceful and profitable coexistence of the city's residents, regardless of religion. The knowledge and skills of Zlín's Jewish residents significantly contributed to the development and success of the company. As a result, the Baťa shoe company helped many of its Jewish employees and their families emigrate before World War II, thereby saving them from the Holocaust. In any case, Hitler's goal of a Jewish-free Zlín was achieved by 1945, leaving only a cemetery as a memorial to a once-thriving Jewish community. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30623
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-02
local.subject Baťovy závody cs
local.subject Baťa (firma) cs
local.subject dějiny Židů cs
local.subject Zlín (Česko : oblast) cs
local.subject Baťa (company) en
local.subject history of the Jews en
local.subject Zlín Region (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
matlak_2013_bp.pdf 19.86Mb PDF View/Open
matlak_2013_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
matlak_2013_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account