Robin Cook's Abduction - Sources of the Novel

DSpace Repository

Language: English čeština 

Robin Cook's Abduction - Sources of the Novel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trušník, Roman
dc.contributor.author Kolínská, Alena
dc.date.accessioned 2013-10-07T00:57:08Z
dc.date.available 2013-10-07T00:57:08Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21536
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza románu Planeta Interterra (2000) spisovatele Robina Cooka z hlediska intertextuality. Uvede pojem intertextualita a stručně podá názory na vnímání intertextuality. Poté následuje rozbor dané knihy a hledání jejích možných zdrojů, které mohly spisovatele ovlivnit či inspirovat při psaní pro něj netypického románu. Z rozboru knihy vyplývá, že hlavními zdroji byly knihy Utopie (1516) Thomase Mora, Lidé jako bozi (1923) Herberta George Wellse, Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět (1932) Aldouse Huxleyho a také řecká mytologie a historie všeobecně. cs
dc.format 45 s (82 317 znaků) cs
dc.format.extent 1271251 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Americká literatura cs
dc.subject Robin Cook cs
dc.subject intertextualita cs
dc.subject Planeta Interterra cs
dc.subject utopie cs
dc.subject dystopie cs
dc.subject fikce cs
dc.subject dutozemě cs
dc.subject American literature en
dc.subject Robin Cook en
dc.subject intertextuality en
dc.subject Abduction en
dc.subject utopia en
dc.subject dystopia en
dc.subject fiction en
dc.subject hollow earth en
dc.title Robin Cook's Abduction - Sources of the Novel cs
dc.title.alternative Robin Cook's Abduction - Sources of the Novel en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fonfárová, Vladimíra
dc.date.accepted 2013-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyze the novel Abduction (2000) by Robin Cook in the view of intertextuality. The term intertextuality is introduced, followed by a brief list of views on intertextuality. Subsequently the novel is analyzed, searching for the possible sources which might have influenced or inspired the author when writing a type of novel not typical for him. The analysis shows that the main sources for the novel were four: Utopia (1516) by Thomas More, Men like Gods (1923) by Herbert George Wells, Brave New World (1932) by Aldous Huxley, and Greek mythology as well as the history itself. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30526
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-03
local.subject Cook, Robin, 1940- cs
local.subject utopická literatura cs
local.subject Cook, Robin, 1940- en
local.subject utopian fiction en


Files in this item

Files Size Format View
kolínská_2013_bp.pdf 1.212Mb PDF View/Open
kolínská_2013_vp.pdf 33.60Kb PDF View/Open
kolínská_2013_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account