The Discourse of Czech and English Fashion Designers

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Discourse of Czech and English Fashion Designers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atcheson, Hana
dc.contributor.author Koutná, Michaela
dc.date.accessioned 2013-10-07T01:00:08Z
dc.date.available 2013-10-07T01:00:08Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21542
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Česko-anglický diskurz módních návrhářů. Cílem této studie je zabývat se analýzou módního prostředí a designu oděvu jako diskurzu a jazykem módy. Na počátku teoretické části je vysvětlen pojem diskurz v závislosti na textu a kontextu. Dále se teoretická část zaobírá stručným shrnutím dějin odívání, kulturním pojetím anglické módy a vysvětlením pojmů týkajících se jazyka módy. Praktická část této studie dále rozvíjí teoretickou, pomocí výstavby česko-anglického glosáře odborných termínů z jazyka módy. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 704471 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Diskurz cs
dc.subject text cs
dc.subject kontext cs
dc.subject módní návrhář cs
dc.subject oděv cs
dc.subject anglickost cs
dc.subject jazyk módy cs
dc.subject glosář cs
dc.subject Discourse en
dc.subject text en
dc.subject context en
dc.subject fashion designer en
dc.subject clothing en
dc.subject Englishness en
dc.subject language of fashion en
dc.subject glossary en
dc.title The Discourse of Czech and English Fashion Designers cs
dc.title.alternative The Discourse of Czech and English Fashion Designers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svobodová, Dagmar
dc.date.accepted 2013-06-11
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor?s thesis is The Discourse of Czech and English Fashion Designers. The goal of this study is to analyze the field of fashion and fashion design as a discourse and to deal with the language of fashion. The term discourse depending on text and context is explained at the beginning of the theoretical part. Subsequently, the theoretical part centers on a brief summary of the history of fashion, the Englishness of English clothing style and on the description of special terms from language of fashion. The analysis further develops the findings from the theory by building a Czech-English fashion glossary. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30543
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-02
local.subject oborová terminologie cs
local.subject móda cs
local.subject angličtina cs
local.subject oděvy cs
local.subject designéři cs
local.subject terminology (professional) en
local.subject fashion en
local.subject English language en
local.subject clothes en
local.subject designers en


Files in this item

Files Size Format View
koutná_2013_bp.pdf 687.9Kb PDF View/Open
koutná_2013_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
koutná_2013_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account