A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Lovecká, Monika
dc.date.accessioned 2013-10-07T01:09:50Z
dc.date.available 2013-10-07T01:09:50Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21554
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza stavu podnikové etiky ve společnosti Niveko, s.r.o. a následné zpracování návrhu etického kodexu. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické části. V teoretické části práce jsou na základě literární rešerše definované teoretické pojmy a poté následuje analyzovaný vývoj a důležitost etiky v podnikání. Praktická část práce analyzuje současný stav podnikové etiky ve společnosti Niveko, s.r.o. s ohledem na její historii a současnost. Zdrojem pro tento průzkum jsou vnitropodnikové normy a dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti. V závěru jsou uvedeny výsledky šetření a interpretace doporučených změn vedoucích k efektivitě a vyšší stabilitě firmy. cs
dc.format 68 s. + 12 s. cs
dc.format.extent 3839732 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject etika v podnikání cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject podnikatelské prostředí cs
dc.subject Ethics en
dc.subject Responsibility en
dc.subject Business Ethics en
dc.subject Ethical Code en
dc.subject Business Environment en
dc.title A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o. cs
dc.title.alternative A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaněk, Jiří
dc.date.accepted 2013-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is the analysis of the business ethics in Niveko, s.r.o. and afterwards the formation of a proposal for an Ethical Code. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of the theoretical terms based on a literature search and afterwards analyze the development and importance of ethics in business. The practical part of the thesis analyzes the current state of business ethics in the corporation Niveko, s.r.o. with regards to its history and present. The sources for this survey are intra-plant standards and questionaries? among employees. The end consist the outline of analysis results and interpretation of recommended changes having potency to effectiveness and stability of the company. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30615
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-26
local.subject manažerská etika cs
local.subject etika podnikání cs
local.subject plastikářský průmysl cs
local.subject business ethics en
local.subject plastics industry en


Files in this item

Files Size Format View
lovecká_2013_bp.pdf 3.661Mb PDF View/Open
lovecká_2013_vp.zip 15.46Kb Unknown View/Open
lovecká_2013_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account