Příprava N9-glukosylovaných purinů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava N9-glukosylovaných purinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kimmel, Roman cs
dc.contributor.author Hermanová, Jana cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T04:31:04Z
dc.date.available 2013-10-07T04:31:04Z
dc.date.issued 2012-02-10 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21608
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením reakčních podmínek pro přípravu N9-glukosylovaných purinů. U takto připravených látek jsou následně provedeny nukleofilní aromatické substituce do polohy 6 purinového kruhu primárními aminy. V závěrečném kroku jsou odstraněny ze získaných nukleosidů chránící skupiny z cukerné složky. Struktury připravených sloučenin byly potvrzeny prostřednictvím metod strukturní analýzy, zejména hmotnostní spektrometrie s elektrosprejovou ionizací. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 2874300 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject glykosylace cs
dc.subject deacylace cs
dc.subject puriny cs
dc.subject nukleosidy cs
dc.subject ESI-MS cs
dc.subject glycosylations en
dc.subject deacylations en
dc.subject purines en
dc.subject nucleosides en
dc.subject ESI-MS en
dc.title Příprava N9-glukosylovaných purinů cs
dc.title.alternative Preparation of N9-Glucosylated Purines en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Klásek, Antonín cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with evaluation of reaction conditions for the preparation of N9-glucosylated purines. Moreover, the nucleophilic aromatic substitutions of prepared compounds at the 6-position of the purine ring with primary amines was studied. Finally, removing of protecting groups from the sugar components of the obtained nucleosides was made. The structure of all prepared compounds was confirmed using structural analysis methods, especially by elecrospray ionization mass spektrometry. en
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/199 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie potravin a bioaktivních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Food Chemistry and Chemistry of Bioactive Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 27075
dc.date.submitted 2012-05-07 cs


Files in this item

Files Size Format View
hermanová_2012_dp.pdf 2.741Mb PDF View/Open
hermanová_2012_vp.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open
hermanová_2012_op.doc 95Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account