Vývoj reformy veřejné správy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj reformy veřejné správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Drahotuská, Miroslava
dc.date.accessioned 2013-10-07T09:32:00Z
dc.date.available 2013-10-07T09:32:00Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21712
dc.description.abstract Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala ?Vývoj reformy veřejné správy?. V úvodu své bakalářské práce se zabývám historickými předpoklady správní reformy a charakterizu-ji vývoj 1. reformy veřejné správy po roce 1989. V praktické části práce analyzuji 1. a 2. fázi reformy veřejné správy od roku 1997 do roku 2003. V této části práce analyzuji jednot-livé koncepce, které byly předloženy v návrhu reformy veřejné správy v roce 1998. cs
dc.format 73 cs
dc.format.extent 1196927 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject reforma cs
dc.subject transformace cs
dc.subject public administration sector en
dc.subject reform en
dc.subject transformation en
dc.title Vývoj reformy veřejné správy cs
dc.title.alternative The Development of Public Administration Reform en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated I chose topic ?The evolution of public administration reform? for my Bachelor thesis. In the introduction of my Bachelor thesis I dealing with the historical assumptions of adminis-tration reform and characterize development of first public administration reform since 1989. In the practical part I analyzing first and second stage of the public administration reform from 1997 to 2003. In this part of the thesis I analyzing individual concepts that were presented in the draft of public administration reform in 1998. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 27010
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
drahotuská_2012_bp.pdf 1.141Mb PDF View/Open
drahotuská_2012_vp.doc 75Kb Microsoft Word View/Open
drahotuská_2012_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account