Aplikace numerických metod integrace v prostředí Mathematica vhodných pro předmět Matematika I a bezpečnostní aplikace v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace numerických metod integrace v prostředí Mathematica vhodných pro předmět Matematika I a bezpečnostní aplikace v průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fialka, Miloslav cs
dc.contributor.author Fleischmann, Martin cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T11:04:48Z
dc.date.available 2013-10-07T11:04:48Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21768
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce není podrobná numerická analýza, ale vypracování navazujících elektronických studijních materiálů ze základních numerických metod integrace - kvadratury v prostředí Wolfram Mathematica 8. Sestavené příklady, mají studentům ukázat použití této části matematiky v rozmanitých aplikacích. V teoretické části je popsána literární rešerše k danému tématu. Zejména pro Newton-Cotesovy vzorce včetně Rombergovy kvadratury a popisu základních pilířů softwaru Mathematica . V praktické části se nachází kolekce nejrůznějších řešených příkladů včetně algoritmu zápisu a srovnání jednotlivých výsledných metod. Pro názornost je práce doplněna o obrázky, grafy a tabulkami. cs
dc.format 53 s cs
dc.format.extent 851691 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Numerický výpočet integrálu cs
dc.subject Numerická kvadratura cs
dc.subject Newton-Cotesovy vzorce cs
dc.subject Rombergova kvadratura cs
dc.subject Kubický splajn cs
dc.subject Wolfram Mathematica cs
dc.subject Richardsonova extrapolace cs
dc.subject Numerical calculation of integrals en
dc.subject Numerical quadrature en
dc.subject Newton-Cotes formulas en
dc.subject Romberg quadrature en
dc.subject Cubic spline en
dc.subject Wolfram Mathematica en
dc.subject Richardson extrapolation en
dc.title Aplikace numerických metod integrace v prostředí Mathematica vhodných pro předmět Matematika I a bezpečnostní aplikace v průmyslu komerční bezpečnosti cs
dc.title.alternative Numerical Methods of Integration Applications in the Mathematica Environment Suitable for the Mathematics I Subject and for Security Applications in the Commercial Security Industry<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hromada, Martin cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor work isn't detailed numerical analysis, but the development of electronic study materials related to basic numerical methods of integration - quadrature in the environment of Wolfram Mathematica 8th. There are assembled examples which should show students the use of this part of mathematics in a variety of applications. The theoretical part describes the literature sources on the specific topic. Particularly for the Newton-Cotes formulas, including Romberg quadrature and the description of the basic pillars of the software Mathematica. In the practical part there is a collection of a various solved examples including the registration of algorithm and the comparison of each of the resulting methods. For illustration is the work supplemented with pictures, graphs and tables. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 25991
dc.date.submitted 2012-05-25 cs


Files in this item

Files Size Format View
fleischmann_2012_bp.pdf 831.7Kb PDF View/Open
fleischmann_2012_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
fleischmann_2012_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account