Analýza rizik chátrajících budov v areálu Svit Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik chátrajících budov v areálu Svit Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk cs
dc.contributor.author Svobodová, Andrea cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T11:51:17Z
dc.date.available 2013-10-07T11:51:17Z
dc.date.issued 2011-12-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21801
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik chátrajících budov v areálu Svit Zlín. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je pozornost zaměřena na vysvětlení základních pojmů analýzy rizik, klasifikaci rizik a mimořádných událostí. V praktické části popisuji a vyhodnocuji rizikové faktory zkoumaného prostoru. Zároveň je zde návrh na eliminaci zjištěných rizik pro dané objekty. cs
dc.format 62 s. (10 509 slov) cs
dc.format.extent 8692154 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject eliminace rizik cs
dc.subject chátrající budovy cs
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk factors en
dc.subject risk elimination en
dc.subject deteriorating buildings en
dc.title Analýza rizik chátrajících budov v areálu Svit Zlín cs
dc.title.alternative Risk Analysis of Deteriorating Buildings in the Area Svit Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Káčer, Ján cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on the risk analysis of deteriorating buildings in the area of Svit Zlin. The work is divided into theoretical and practical part. The main focus within the theoretical part is on the explanation of the basic therms of risk analysis, clasification of risks and exceptional happenings. Within the practical part I explain and analyse the risky factors of the serveyed area. There i s also a drawing for elimination of recognized risks for the objects. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 27257
dc.date.submitted 2012-05-10 cs


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2012_bp.pdf 8.289Mb PDF View/Open
svobodová_2012_vp.pdf 109.1Kb PDF View/Open
svobodová_2012_op.pdf 116.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account