Simulační modely do předmětu Analýza a simulace technologických procesů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Simulační modely do předmětu Analýza a simulace technologických procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František cs
dc.contributor.author Tomašková, Pavlína cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T11:54:42Z
dc.date.available 2013-10-07T11:54:42Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21805
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením simulačných modelov vybraných technologických procesov, ktoré budú použité ako podpora výučby predmetu Analýza a simulácia technologických procesov na Fakulte aplikovanej informatiky UTB v Zlíne. Ide o simulačné modely zásobníkov na kvapalinu tvarov valec, guľa a lievik, výmenníkov tepla, chemického reaktoru, rekuperátora pre ohrev vzduchu a jednosmerných motorov. Modely sú vytvorené v programovom prostredí Matlab/Simulink s jednoduchým užívateľsky príjemným spôsobom zadávania vstupných údajov a ku každému modelu sú navrhnuté simulačné úlohy pre študentov uvedeného predmetu a do nadväzujúceho predmetu Stavová a algebraická teória riadenia. cs
dc.format 79 s. (80 869 znaků). cs
dc.format.extent 2939496 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject simulácia cs
dc.subject model cs
dc.subject modelovanie cs
dc.subject technologické procesy cs
dc.subject MATLAB cs
dc.subject Simulink cs
dc.subject simulation en
dc.subject model en
dc.subject modelling en
dc.subject technological processes en
dc.subject MATLAB en
dc.subject Simulink en
dc.title Simulační modely do předmětu Analýza a simulace technologických procesů cs
dc.title.alternative Simulation Models for the Analysis and Simulation of Technological Processes Course <br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Závacká, Jana cs
dc.date.accepted 2012-06-19 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the creation of simulation models of selected technological processes that will be used as an aid to teaching the course Analysis and simulation of technological processes at the Faculty of Applied Informatics TBU in Zlín. There are simulation models of the liquid storage tanks of the cylinder, sphere and funnel shapes in various configurations, heat exchangers, a continous stirred tank reactor and DC motors. Models are created in the Matlab/Simulink environment with a simple user-friendly input data interface. Further, simulation tasks for students of the mentioned course and a related course State-space and algebraic control theory were designed for each of the models. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26376
dc.date.submitted 2012-06-05 cs


Files in this item

Files Size Format View
tomašková_2012_dp.zip 2.803Mb Unknown View/Open
tomašková_2012_vp.pdf 126.4Kb PDF View/Open
tomašková_2012_op.pdf 87.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account