Optimalizace kalkulačního systému ve společnosti XY s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace kalkulačního systému ve společnosti XY s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kadlček, Pavel cs
dc.contributor.author Srcháčková, Jana cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T12:13:04Z
dc.date.available 2013-10-07T12:13:04Z
dc.date.issued 2012-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21821
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci kalkulačního systému ve společnosti XY s.r.o. Teoretická část práce je věnována problematice nákladů a jejich členění, zejména pak kalkulacím a jednotlivým kalkulačním metodám. Praktická část zahrnuje představení společnosti, analýzu stávajících kalkulačních metod a zhodnocení celého kalkulačního systému ve společnosti. Na závěr se snažím navrhnout optimální metodu kalkulace nákladů pro společnost. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 1204099 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject náklady cs
dc.subject klasifikace nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulační systém cs
dc.subject kalkulační metody cs
dc.subject costs en
dc.subject costs classification en
dc.subject calculation en
dc.subject costing system en
dc.subject costing methods en
dc.title Optimalizace kalkulačního systému ve společnosti XY s.r.o. cs
dc.title.alternative Optimization of Calculation System in Company XY s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondrůšková, Jarmila cs
dc.date.accepted 2012-09-12 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with optimization of calculation system in company XY s.r.o. The theoretical part of the work is focused on costs and their breakdown, especially on costing and individual costing methods. The practical part includes characteristics of the company, an analysis of current costing methods and evaluation of the calculation system in the company. In the conclusion I try to propose an optimal costing method for company XY s.r.o. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 28244
dc.date.submitted 2012-08-24 cs


Files in this item

Files Size Format View
srcháčková_2012_bp.pdf 1.148Mb PDF View/Open
srcháčková_2012_vp.pdf 324.9Kb PDF View/Open
srcháčková_2012_op.pdf 352.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account