Matematický model protiproudého výměníku tepla<br>

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Matematický model protiproudého výměníku tepla<br>

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar cs
dc.contributor.author Hřibová, Renata cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T12:21:17Z
dc.date.available 2013-10-07T12:21:17Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21826
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vytvoření matematického modelu na základě entalpické bilance popisujícího průběh teploty ohřívané a ochlazované tekutiny v izolovaném a neizolovaném protiproudém svazkovém výměníku tepla. Teoretická část je zaměřena na prostup tepla, popis tepelných výměníku a také na analytické řešení navrženého matematického modelu. Praktická část obsahuje řešení vzorové úlohy standardním způsobem, ověření této úlohy na základě matematického modelu a ověření úlohy simulací v simulačním prostředí COMSOL Multiphysics. Výsledné hodnoty teplot ohřívané a ochlazované tekutiny v izolovaném a neizolovaném tepelném výměníku byly porovnány a zhodnoceny. cs
dc.format 67 cs
dc.format.extent 17716257 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Matematický model cs
dc.subject tepelné výmeníky cs
dc.subject prostup tepla cs
dc.subject COMSOL Multiphysics cs
dc.subject Mathematical model en
dc.subject heat exchanger en
dc.subject heat transfer en
dc.subject COMSOL Multiphysics en
dc.title Matematický model protiproudého výměníku tepla<br> cs
dc.title.alternative A Mathematical Model of a Counterflow Heat Exchanger<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jančíková, Zora cs
dc.date.accepted 2012-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the creation of mathematical model based on enthalpy balance describing the process of temperature of liquid which is being heated and cooled in isolated and non-isolated counter - current bound heat exchanger. The theoretical part is focused on heat transfer, description of heat exchangers and also on analytical solution of proposed mathematical model. The practical parts includes tackling the model task in a standard way based on mathematical model and verification of the task by simulation in simulation ambient COMSOL Multiphysics. The resulted temperatures of heated and cooled liquid in isolated and non-isolated heat exchanger were compared and evaluated. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 27138
dc.date.submitted 2012-06-06 cs


Files in this item

Files Size Format View
hřibová_2012_dp.zip 16.89Mb Unknown View/Open
hřibová_2012_vp.pdf 107.4Kb PDF View/Open
hřibová_2012_op.pdf 664.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account