Analýza odpadového hospodářství v Přerově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza odpadového hospodářství v Přerově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka
dc.contributor.author Gadaczová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-07T12:28:11Z
dc.date.available 2013-10-07T12:28:11Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21835
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství se zaměřením na území města Přerova. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část charakterizuje okruhy pojmů z oblasti odpadů, rozebírá legislativní úpravu a strategické dokumenty a uvádí subjekty a nástroje ovlivňující odpadové hospodářství. Praktická část analyzuje vývoj produkce komunálního odpadu v Přerově, ekonomické ukazatele a systém nakládání s odpady. Na základě analýzy a dotazníkového šetření se navrhuje řešení současné situace a doporučuje se zavedení nového systému likvidace odpadů a nových možností pro zvýšení odděleného sběru v souladu s plněním všech požadavků. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 3415714 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject město Přerov cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject komunální odpad cs
dc.subject biologicky rozložitelný odpad cs
dc.subject nakládání s odpady cs
dc.subject oddělený sběr cs
dc.subject the town of Přerov en
dc.subject waste management en
dc.subject municipal waste en
dc.subject biodegradable waste en
dc.subject treatment with waste en
dc.subject separate collection en
dc.title Analýza odpadového hospodářství v Přerově cs
dc.title.alternative Analysis of Waste Management in Přerov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Pavel
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with waste management, focusing on the territory of the town of Přerov. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part characterises circuits of the concepts in the area of waste, it discusses the legislative arrangements and strategic documents and it lists the bodies and instruments affecting the waste management. The practical part analyses the development of the production of municipal waste in Přerov, economic indicators and a system of treatment with waste. On the basis of the analysis and of the questionnaire there are proposed solutions to the current situation and it recommends the introduction of a new system of waste disposal and new possibilities for improving separate collection in accordance with meeting all the requirements. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26807
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
gadaczová_2012_bp.pdf 3.257Mb PDF View/Open
gadaczová_2012_vp.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open
gadaczová_2012_op.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account