Analýza marketingové komunikace v sektoru školství Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace v sektoru školství Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava cs
dc.contributor.author Kadlčková, Marcela cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:06:05Z
dc.date.available 2010-07-14T05:06:05Z
dc.date.issued 2006-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2186
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace v sektoru školství Zlínského kraje. Po provedení situační analýzy školství Zlínského kraje se věnuje analýze komunikace škol a školských zařízení ve vztahu s jejich zřizovateli ve Zlínském kraji s porovnáním s celorepublikovými průměry. Dále se věnuje analýze nástrojů komunikace, která přispěje k přiblížení problematiky komunikace v sektoru školství Zlínského kraje. Na závěr jsou navržena opatření, která by vedla k dokonalejší komunikační strategii v sektoru školství Zlínského kraje. cs
dc.format 70 s., 25 s. příloh cs
dc.format.extent 770382 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject propagace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject Communication mix en
dc.subject Propagation en
dc.subject Communication en
dc.title Analýza marketingové komunikace v sektoru školství Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Analysis of marketing communication in sektor of educationaly system the Zlínský region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Ilona cs
dc.date.accepted 2006-01-30 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is inquired into analysis of marketing communication in sektor of educationaly system the Zlínský region. After accomplishment of situation analysis of educationaly system the Zlínský region, the bachelor thesis is dedicated into analysis of school communication and school organizations in relation whit their leaders in the Zlínský region within comparison with whole republic average. Further on bachelor thesis is dedicated into analysis of communication methods, which contribute to bring near problems of communication in sector of educationaly system the Zlínský region. In the end arrangements are suggested, which would conduct to better communication strategy in sector of educationaly the Zlínský region. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2180
dc.date.assigned 2005-10-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kadlčková_2006_bp.pdf 752.3Kb PDF View/Open
kadlčková_2006_vp.pdf 1.197Mb PDF View/Open
kadlčková_2006_op.pdf 1.577Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account