Real-time aplikace v prostorách budovy FAI UTB

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Real-time aplikace v prostorách budovy FAI UTB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Pavel
dc.contributor.author Jambor, Roman
dc.date.accessioned 2013-10-07T17:54:08Z
dc.date.available 2013-10-07T17:54:08Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21976
dc.description.abstract Cieľom práce je vytvorenie real-time aplikácie odohrávajúcej sa v priestoroch budovy FAI UTB. Užívateľ sa môže po budove voľne prechádzať a navštevovať rôzne miesta. Aplikácia obsahuje navigáciu, ktorá umožní vyhľadanie ľubovoľnej miestnosti z ktoréhokoľvek miesta v budove. V aplikácii je taktiež zahrnutá hra, kedy hráč behá na čas po budove a zbiera zápočty. Celá aplikácia je postavená na CryEngine 3. Teoretická časť pojednáva o programových možnostiach, ktoré je možné použiť k vytvoreniu jednotlivých modelov a o ich následnom textúrovaní. Sú tu taktiež popísané najpoužívanejšie dostupné engine. V praktickej časti sú popísané podrobné postupy, ktoré boli použité k vymodelovaniu objektov v programe 3ds Max, textúrovanie v programe Photoshop a následne vytvorenie celkovej aplikácie v CryEngine3. cs
dc.format 120 s. cs
dc.format.extent 15718962 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Real-time aplikace cs
dc.subject Engine cs
dc.subject 3ds Max cs
dc.subject Maya cs
dc.subject Blender cs
dc.subject Photoshop cs
dc.subject CryEngine 3 cs
dc.subject Unreal Engine 3 cs
dc.subject UVW cs
dc.subject Real-time application en
dc.subject Engine en
dc.subject 3ds Max en
dc.subject Maya en
dc.subject Blender en
dc.subject Photoshop en
dc.subject CryEngine 3 en
dc.subject Unreal Engine 3 en
dc.subject UVW en
dc.title Real-time aplikace v prostorách budovy FAI UTB cs
dc.title.alternative Real-time Applications Inside the FAI, UTB Building en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jando, Juraj
dc.date.accepted 2012-06-14
dc.description.abstract-translated The purpose of this work is to create real-time application that takes place in areas of building FAI UTB. User can freely move around building and visit different places. The application includes a navigation that allows searching any room from anywhere in the building. It also includes a game, where player runs on time around building and collects credits. Entire application is built on CryEngine 3. The theoretical part deals with programs, which can by used to create individual models and their subsequent texturing. There is also described about most common available engines. The practical part describes detailed procedures, which were used to model objects in 3ds Max, texturing in Photoshop and the creation of overall applications in CryEngine 3. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 27651
dc.date.submitted 2012-05-28


Files in this item

Files Size Format View
jambor_2012_dp.zip 14.99Mb Unknown View/Open
jambor_2012_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
jambor_2012_op.doc 261.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account