Projekt na získávání zákazníků rehabilitační péče ve společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt na získávání zákazníků rehabilitační péče ve společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaný, Jaroslav cs
dc.contributor.author Kačabová, Barbora cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T20:23:48Z
dc.date.available 2013-10-07T20:23:48Z
dc.date.issued 2012-06-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22050
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je vytvoření projektu na získávání zákazníků rehabilitační péče ve společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o. Teoretická část popisuje východiska nejen obecného marketingu, ale zohledňuje specifika marketingu ve zdravotnictví. Zamě-řuje se zejména na vytváření marketingových strategií a plánů a uvádí segmentace trhu zdravotnických potřeb. Praktická část charakterizuje činnost společnosti Lázně Kostelec u Zlína, popisuje a analyzuje současný stav rehabilitačního zařízení, navrhuje projekt na zlepšení a hodnotí jej z hlediska implementace do praxe cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 4109495 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zdravotnické zařízení cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject analýza cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject projekt cs
dc.subject lázně cs
dc.subject rehabilitační péče cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject health care facilities en
dc.subject rehabilitation centre en
dc.subject analyses en
dc.subject strategic management en
dc.subject project en
dc.subject spa en
dc.subject rehabilitative care en
dc.subject customer en
dc.title Projekt na získávání zákazníků rehabilitační péče ve společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Project of Acquiring New Customers of Rehabilitative Care in Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svačinová, Jitka cs
dc.date.accepted 2012-09-17 cs
dc.description.abstract-translated The goal of my thesis is to create a project to acquire more customers to the rehabilitation centre Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o. The theoretical part describes the basis not only of general marketing but also takes into account the specifics of marketing in the health care system. It mainly aims at creating marketing strategies and plans and mentions market segmentation of the health care system needs. The practical part characterizes activities of Lázně Kostelec u Zlína, describes and analyzes the actual state of rehabilitation centre, proposes project of improvement and assesses it in regards to the practical implementation point of view. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24028
dc.date.submitted 2012-08-13 cs


Files in this item

Files Size Format View
kačabová_2012_dp.pdf 3.919Mb PDF View/Open
kačabová_2012_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
kačabová_2012_op.pdf 432.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account