1. Teoretická část: Podoba současné kinematografie vzhledem ke změně diváckého vnímání 2. Praktická část: krátkometrážní film, min. 10 minut, produkce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Podoba současné kinematografie vzhledem ke změně diváckého vnímání 2. Praktická část: krátkometrážní film, min. 10 minut, produkce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šviráková, Eva cs
dc.contributor.author Mezuláníková, Věra cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T21:09:11Z
dc.date.available 2013-10-07T21:09:11Z
dc.date.issued 2012-03-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22087
dc.description.abstract V teoretické bakalářské práci na téma "Podoba současné kinematografie vzhledem ke změně diváckého vnímání" se zabývám různými vnějšími vlivy, které formují současného filmového diváka. Poukazuji nejen na problematiku lidského vnímání obecně, jakožto výsledku zrychlené a přehlcené doby, ve které se nyní nacházíme, ale i na pozměněnou možnost a schopnost diváků vnímat filmová díla. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 1738459 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject současná kinematografie cs
dc.subject filmový divák cs
dc.subject změna vnímání cs
dc.subject film cs
dc.subject contemporary cinema en
dc.subject film audience en
dc.subject change of perception en
dc.subject film en
dc.subject movie en
dc.title 1. Teoretická část: Podoba současné kinematografie vzhledem ke změně diváckého vnímání 2. Praktická část: krátkometrážní film, min. 10 minut, produkce cs
dc.title.alternative Theoretical Part: Changes in Contemporary Cinema Related to Viewers' Change of Perception 2. Practical Part: Short Film, Minimum Length 10 Minutes, Production en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Malachovská, Iveta cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.description.abstract-translated In bachelor's thesis called ?Form of Contemporary Cinema in Relation to Audience's Change of Perception? I examine various outer influences that form contemporary film audience. I accentuate not only the problems of human perception as a result of today's fast and overloaded time, but also an altered ability of the audience to perceive and interpret the movies. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Produkce cs
dc.thesis.degree-discipline Film Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 26920
dc.date.submitted 2012-05-15 cs


Files in this item

Files Size Format View
mezuláníková_2012_bp.pdf 1.657Mb PDF View/Open
mezuláníková_2012_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
mezuláníková_2012_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account