Strategie rozvoje obce Sudkov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje obce Sudkov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Bártová, Zuzana
dc.date.accessioned 2013-10-07T21:10:07Z
dc.date.available 2013-10-07T21:10:07Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22088
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je vypracování Strategie rozvoje obce Sudkov. Teoretická část popisuje hlavní cíle a metody práce, vysvětluje přístupy týkající se regionálního rozvoje a vymezuje základní legislativu. Praktická část obsahuje socioekonomickou analýzu, která hodnotí současný stav obce, dotazníkové šetření, SWOT analýzu silných a slabých stránek obce. Na základě těchto informací je navrhnuta strategie ve formě strategický cílů, priorit a opatření. Na závěr praktické části je navržen katalog projektů pro budoucí rozvoj obce. cs
dc.format 83 s. (105 957 znaků) cs
dc.format.extent 2561952 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strategie rozvoje obce cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject development strategy of municipality en
dc.subject social-economic analyses en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject SWOT analyses en
dc.subject strategic aim en
dc.subject catalog of projects en
dc.title Strategie rozvoje obce Sudkov cs
dc.title.alternative Development Strategy of Sudkov Municipality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The theme of this Bachelor thesis is an elaboration Development strategy of Sudkov muni-cipality. The theoretical part describes the main objectives and methods of the work, expla-ins approaches of the regional development and defines the basic legislation. The practical part includes the social-economic analysis, which assesses the current situation of the mu-nicipality, the questionnaire survey and the SWOT analysis of strengths and weaknesses of the municipality. The strategy is based on this information and it is in the form of strategic objectives, priorities and measures. The catalog of projects for the future development of the municipality is designed in conclusion of the practical part. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26367
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
bártová_2012_bp.pdf 2.443Mb PDF View/Open
bártová_2012_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
bártová_2012_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account