Analýza trhu práce v Moravskoslezském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza trhu práce v Moravskoslezském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka
dc.contributor.author Bártová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-07T21:14:06Z
dc.date.available 2013-10-07T21:14:06Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22092
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je popsat situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji z hlediska nezaměstnanosti a následně navrhnout aktivity vedoucí ke zlepšení této situace. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. První část vymezuje pojmy z oblasti trhu práce a také právní předpisy platné pro Českou republiku týkající se dané problematiky. Jsou zde rovněž objasněny činnosti v rámci aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. Dále se tato část věnuje činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce a popisu Evropského sociálního fondu. Praktická část se zabývá nejprve socioekonomickou analýzou Moravskoslezského kraje, poté se zaměřuje na mezikrajské a meziokresní srovnání jednotlivých ukazatelů trhu práce. Na závěr je provedeno shrnutí a jsou zde uvedeny návrhy možného zlepšení. cs
dc.format 74 s. (123 750 znaků) cs
dc.format.extent 3027372 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject míra nezaměstnanosti cs
dc.subject uchazeč o zaměstnání cs
dc.subject volné pracovní místo cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject Labour market en
dc.subject unemployment en
dc.subject unemployment rate en
dc.subject job seeker en
dc.subject vacancy en
dc.subject active employment policy en
dc.title Analýza trhu práce v Moravskoslezském kraji cs
dc.title.alternative Analysis of Labour Market in Moravian - Silesian Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is to describe the situation on the labour market in the Moravian-Silesian Region with regard to unemployment and then suggest some activities to improve this situation. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The first section defines the terminology of labour market and law regulations in force for the Czech Republic related to the issue. There are also clarified the activities of active and passive employment policy. Furthermore, this section deals with the activities of the Ministry of Labour and Social Affairs, Labour Office and the description of the European Social Fund. The practical part first deals with the socio-economic analysis of the Region, then focuses on interregional comparisons of the individual labour market indicators. At the end, a summary and some suggestions for improvement are given. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26366
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
bártová_2012_bp.pdf 2.887Mb PDF View/Open
bártová_2012_vp.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open
bártová_2012_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account