Analýza vybraných nástrojů marketingové komunikace společnosti ABC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vybraných nástrojů marketingové komunikace společnosti ABC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková, Adéla cs
dc.contributor.author Mikesková, Miroslava cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T23:05:38Z
dc.date.available 2013-10-07T23:05:38Z
dc.date.issued 2012-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22145
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza nástrojů marketingové komunikace společnosti ABC. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. Úvod charakterizuje komunikaci, představuje nástroje marketingové komunikace a mapuje základní analytické metody. Další částí je analýza prostředí společnosti ABC a vybraných nástrojů marketingové komunikace, jako jsou webové stránky, event marketing a e-mail marketing ve vztahu k cílovým skupinám. Na závěr práce shrnuje výsledky z provedených analýz a návrhy doporučení pro jejich zlepšení, které podrobuje nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 76 s. a 6 příloh (12220 znaků) cs
dc.format.extent 5309426 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject e-mail marketing cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject VRIO analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing communications en
dc.subject e-mail marketing en
dc.subject event marketing en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject VRIO analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza vybraných nástrojů marketingové komunikace společnosti ABC cs
dc.title.alternative Analysis of Selected Instruments of Marketing Communication in the Company ABC en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena cs
dc.date.accepted 2012-09-13 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is analysis of marketing communication instruments in ABC company. Thesis consists of two cardinal parts. The introduction refers to communication, represents marketing communication instruments and refers to basic analytical methods. Next part consists of analysis of environment of ABC company and its representative marketing communication instruments - as web pages, event marketing, and e-mail marketing in relation to target groups. The conclusion summarize outcomes of analysis and suggestions for their improvements which are focused on cost and risk analysis. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 28239
dc.date.submitted 2012-08-24 cs


Files in this item

Files Size Format View
mikesková_2012_bp.pdf 5.063Mb PDF View/Open
mikesková_2012_vp.pdf 663.2Kb PDF View/Open
mikesková_2012_op.pdf 325.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account