Baťova soustava řízení ve světle katolické sociální nauky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Baťova soustava řízení ve světle katolické sociální nauky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlčoch, Lubomír cs
dc.contributor.author Kracíková, Denisa cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T00:32:13Z
dc.date.available 2013-10-08T00:32:13Z
dc.date.issued 2012-04-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22175
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o soustavě řízení Baťa a sociální nauce církve. Zjišťuje jejich shodné a rozdílné prvky. Teoretická část seznamuje se základními pilíři obou nauk. Cílem praktické části bakalářské práce je komparace soustavy Baťa a sociální nauky. Součástí praktické části je také dotazník, zaměřen na současné podnikatele a jejich případné uplat-ňování principů jedné z nauk. Cílem práce bylo zjistit, zda existuje nějaká souvislost a shoda mezi soustavou řízení Baťa a sociální naukou církve. cs
dc.format 99 stran (123 021) cs
dc.format.extent 1910220 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Soustava řízení Baťa cs
dc.subject sociální nauka církve cs
dc.subject služba veřejnosti cs
dc.subject společné dobro cs
dc.subject práce cs
dc.subject rodi-na cs
dc.subject výchova cs
dc.subject ekonomický a společenský život cs
dc.subject Bata management system en
dc.subject catholic social study en
dc.subject service to the society en
dc.subject common good en
dc.subject work en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject economic and social life en
dc.title Baťova soustava řízení ve světle katolické sociální nauky cs
dc.title.alternative The Bata Management System in the Light of the Catholic Social Study en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Končitíková, Gabriela cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis deals with the Bata management system and the catholic social stu-dy. It determines its identical and diverse features. The theoretical part introduces the basic pillars of both studies. The aim of the practical part of the Bachelor's thesis is a comparison of the Bata system and the social study. The practical part contains also a questionnaire, which concentrates on present entrepreneurs and their possible implementation of the principles of one of the studies. The goal of the Bachelor's thesis was to investigate if there is any connection and compliance between the Bata management system and the catholic social study. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22289
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
kracíková_2012_bp.pdf 1.821Mb PDF View/Open
kracíková_2012_vp.zip 29.79Kb Unknown View/Open
kracíková_2012_op.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account