Analýza rizik ochrany kulturních památek v okolí města Považská Bystrica

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik ochrany kulturních památek v okolí města Považská Bystrica

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk cs
dc.contributor.author Uhláriková, Marianna cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T02:15:35Z
dc.date.available 2013-10-08T02:15:35Z
dc.date.issued 2011-12-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22211
dc.description.abstract V práci je obsiahnutá problematika ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku. Predmetom je priblíženie práv a povinností jednotlivých orgánov, ktoré spolu navzájom spolupracujú pri výkone ochrany pamiatok. Práca pozostáva z poznatkov obsiahnutých v zákone, nadobudnutých vedomostí za pomoci personálu z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne a z Mestského úradu v Považskej Bystrici. Taktiež si práca vyžiadala osobný prieskum a fotografické zdokumentovanie jednotlivých kultúrnych pamiatok, pri ktorom bola možnosť zistiť v akom stave sa pamiatky nachádzajú. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 7088018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Kultúrne pamiatky cs
dc.subject riziko cs
dc.subject stav pamiatok cs
dc.subject Cultural monuments en
dc.subject risk en
dc.subject conditions of monuments en
dc.title Analýza rizik ochrany kulturních památek v okolí města Považská Bystrica cs
dc.title.alternative Risk Analysis of Culture Monuments around Považská Bystrica en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Káčer, Ján cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This thesis includes the issue of cultural monuments protection in Slovakia. The object of this thesis is a closer look on the rights and obligations of different authorities which cooperate with each other in carrying out protection of monuments. The thesis consists of the information contained in the law, the information acquired with help of staff from the Monuments Board of the Slovak Republic in Trencin and the City of Povazska Bystrica. Moreover, it was necessary to do a personal survey and photographic documentation of particular cultural monuments, where there was a chance to see the conditions in which the monuments are today. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 27260
dc.date.submitted 2012-05-11 cs


Files in this item

Files Size Format View
uhláriková_2012_bp.pdf 6.759Mb PDF View/Open
uhláriková_2012_vp.pdf 109.2Kb PDF View/Open
uhláriková_2012_op.pdf 115.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account