Analýza turistických informačních center v mikroregionu Lednicko-valtický areál

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza turistických informačních center v mikroregionu Lednicko-valtický areál

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Holešinská, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-10-08T04:13:07Z
dc.date.available 2013-10-08T04:13:07Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22244
dc.description.abstract Bakalářské práce je zaměřena na informační služby poskytované v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních center. Cílem je zhodnotit turistická informační centra v mikroregionu Lednicko-valtického areálu a navrhnout opatření, které by vedla k rozvoji cestovního ruchu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na cíle a metody práce, popisuje odvětví cestovního ruchu a charakterizuje turistické cíle mikroregionu Lednicko-valtický areál. První kapitola praktické části analyzuje současný stav v turistickém informačním centru v Břeclavě, Lednici a Valticích, druhá kapitola obsahuje vyhodnocení dotazníkové šetření orientovaného na spokojenost klientů s těmito informačními centry. Na základě výsledků dotazníkového šetření jsem v závěru navrhla možná opatření směřující k rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu Lednicko-valtický areál. cs
dc.format 68 s. (93 000 znaků) cs
dc.format.extent 1998548 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject informační služby cs
dc.subject turistické informační centrum cs
dc.subject mikroregion Lednicko-valtický areál cs
dc.subject turistické cíle cs
dc.subject rozvoj cestovního ruchu cs
dc.subject tourism en
dc.subject information services en
dc.subject tourist information centre en
dc.subject Lednice-Valtice area en
dc.subject tourist destinations en
dc.subject tourism development en
dc.title Analýza turistických informačních center v mikroregionu Lednicko-valtický areál cs
dc.title.alternative Analysis of Tourist Information Centres of the Lednice-Valtice Area en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on information services in the field of tourism through tourist information centers. The aim is to evaluate the tourist information centers in the Lednice-Valtice area and try to propose measures aimed at the development of tourism . The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part also describes aims and the methods used in this thesis and also the tourist destinations which are typical for this area. In the first chapter of the practical part there is analysis of the current situation in the tourist information center in Breclav, Lednice and Valtice. There are the results of the questionnaires which were filled in by clients of these information centers in the second chapter. Based on the survey results at the end I tried to propose measures to develop the tourism in the Lednice- Valtice area. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26323
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
holešinská_2012_bp.pdf 1.905Mb PDF View/Open
holešinská_2012_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
holešinská_2012_op.doc 71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account