Projekt marketingového plánu certifikačnej spoločnosti CQS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu certifikačnej spoločnosti CQS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopečková, Martina cs
dc.contributor.author Adamčíková, Dana cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T05:36:43Z
dc.date.available 2013-10-08T05:36:43Z
dc.date.issued 2012-06-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22300
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je vytvoriť projekt marketingového plánu spoločnosti CQS. Práca sa skladá z troch častí. V teoretickej časti sú spracované teoretické poznatky z oblasti marketingového plánovania nutné pre vypracovanie marketingového plánu. Analytická časť obsahuje predstavenie spoločnosti CQS a vypracovanie marketingovej situačnej analýzy. Projektovú časť tvorí vypracovaný marketingový plán spoločnosti CQS, v ktorom sú stanovené ciele, stratégie a akčné programy. Plán je na záver podrobený časovej, nákladovej a rizikovej analýze. cs
dc.format 106 s. cs
dc.format.extent 3002617 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingové plánovanie cs
dc.subject marketingová situačná analýza cs
dc.subject analýza propagácie cs
dc.subject analýza konkurencie cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing planning en
dc.subject marketing situational analysis en
dc.subject analysis of the promotion en
dc.subject competition analysis en
dc.title Projekt marketingového plánu certifikačnej spoločnosti CQS cs
dc.title.alternative Project of Marketing Plan of Certification Company CQS en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří cs
dc.date.accepted 2012-10-04 cs
dc.description.abstract-translated The goal of diploma thesis is to create a marketing plan for company CQS. This thesis con-sists of three parts. The theoretical knowledge from marketing planning needed for the marketing plan is mentioned in the theoretical part of thesis. The analytical part mentions the introduction of CQS and marketing situational analysis. The project part consists of marketing plan for CQS where the goals, strategies and action plans are stated. The market-ing plan undergoes time, cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 23938
dc.date.submitted 2012-08-13 cs


Files in this item

Files Size Format View
adamčíková_2012_dp.pdf 2.863Mb PDF View/Open
adamčíková_2012_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
adamčíková_2012_op.doc 142.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account