Design systému řízení domácnosti iMM

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Design systému řízení domácnosti iMM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel cs
dc.contributor.author Krukovskiy, Vladislav cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T09:50:05Z
dc.date.available 2013-10-08T09:50:05Z
dc.date.issued 2012-02-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22369
dc.description.abstract Tato práce se zabývá designem systému řízení domácnosti iMM . Pro tento inteligentní multifunkční program určený k ovládání domácnosti jsem dostal za úkol navrhnout počíta-čovou skříň, dálkové ovládání a ovládací dotykovou jednotku. Výsledné řešení je přizpů-sobeno technickým a ergonomickým aspektům a poukazuje na snahu o vytvoření originál-ního designu. Hlavní náplní designérského návrhu je tvarové sjednocení multifunkčního zařízení na základě technických a provozních možností. cs
dc.format 68 s. (53 400 znaků). cs
dc.format.extent 4156476 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject design cs
dc.subject elektroinstalace cs
dc.subject počítačová skříň cs
dc.subject ovládání domácnosti cs
dc.subject design en
dc.subject system of intelligent home solution en
dc.subject pc case en
dc.subject multifunctional control of household en
dc.title Design systému řízení domácnosti iMM cs
dc.title.alternative iNELS Multimedia Design en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zamazal, Jan cs
dc.date.accepted 2012-06-19 cs
dc.description.abstract-translated This work focuses on system design of intelligent home solution. In this assignment I have designed computer case, remote control and wireless system touch control unit. The final solution is adapted to technical and ergonomic aspects and shows a willing to produce an original design. Main focus of this design is shape unification of multifunctional control based on technical and operational possibilities. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 27746
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
krukovskiy_2012_bp.pdf 3.963Mb PDF View/Open
krukovskiy_2012_vp.pdf 371.5Kb PDF View/Open
krukovskiy_2012_op.pdf 573.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account