Propagace módní značky MODEST APPAREL

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Propagace módní značky MODEST APPAREL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan cs
dc.contributor.author Jakubec, Michal cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T11:41:11Z
dc.date.available 2013-10-08T11:41:11Z
dc.date.issued 2012-02-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22403
dc.description.abstract Tato závěrečná bakalářská práce řeší prezentaci a propagaci módní značky MODEST APPAREL. Součástí této propagace je sada POP materiálů určených primárně k uskladně-ní, prezentaci produktů a případné možnosti umístění do obchodů a na festivaly. Tato POP sada, svou možností nejrůznějších kombinací, je vhodná jak pro samotné uskladnění, tak pro sezení a nespočet dalších kombinací. Dále je to obal na triko, jehož hlavní výhodou je snadná a rychlá manipulace při distribuci. V neposlední řadě je to samotný vizuální styl značky spojený s doprovodnými grafickými prvky, tiskovinami a webovou prezentací. V teoretické části jsou zmíněny pojmy jako je merchandising, branding, obalový design, pou-žití a funkce POP materiálů a jejich historie na českém trhu. Projektová část obsahuje spe-cifikaci a technické parametry samotných částí POP sady, obalu na trika a SWOT analýzu, která zjišťuje možná rizika a příležitosti značky MODEST APPAREL. cs
dc.format 44 s (44 192 znaků) cs
dc.format.extent 20473595 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject móda cs
dc.subject obal cs
dc.subject POP cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject skromnost cs
dc.subject inovativnost cs
dc.subject fashion en
dc.subject packaging en
dc.subject POP en
dc.subject ecology en
dc.subject modesty en
dc.subject innovation en
dc.title Propagace módní značky MODEST APPAREL cs
dc.title.alternative Promotion of the MODEST APPAREL Fashion Brand en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Baroňová, Lenka cs
dc.date.accepted 2012-06-14 cs
dc.description.abstract-translated This final bachelor's thesis solves the presentation and promotion of fashion brand MODEST APPAREL. Part of this promotion is a set of POP materials designed primarily to storage, product presentation and possible options for placement in stores and festivals. This set of POP its various possible combinations is very suitable for storage and seating and countless other combinations. Then there is the t-shirt package, whose main advantage is the quick and easy handling during distribution. Finally, it is very visual style of the brand associated with supporting graphic elements, printed materials and web presentations. The theoretical part mentioned concepts such as merchandising, branding, packaging design, use and function of POP materials and their history on the Czech market. The practical part includes a specification and technical parameters of the POP, packaging of the t-shirts and the SWOT analysis that identifies potential risks and opportunities of MODEST APPAREL brand. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 27705
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
jakubec_2012_bp.pdf 19.52Mb PDF View/Open
jakubec_2012_vp.doc 89.5Kb Microsoft Word View/Open
jakubec_2012_op.doc 91Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account