Zhodnocení teoretického znečištění z máčecí a sušící linky na povrchovou ochranu pérových listů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení teoretického znečištění z máčecí a sušící linky na povrchovou ochranu pérových listů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Běták, Ivo
dc.contributor.author Smutná, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:24:31Z
dc.date.available 2010-07-14T05:24:31Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2243
dc.description.abstract Cílem teoretické části této diplomové práce bylo zpracovat problematiku těkavých organických látek (VOC) z rozpouštědel a nátěrových hmot. Nejprve je vymezen pojem VOC, pak následuje popis některých rozpouštědel a stručný souhrn negativních vlivů těchto látek na životní prostředí a na člověka. Je zde popsán postup výroby nátěrových hmot a rozvedena problematika odstraňování VOC. Dále je zde uveden způsob matematického výpočtu teoretického množství úniku VOC do pracovního prostředí. Praktická část se týká rychlostí odpařování rozpouštědel a nátěrových hmot a koncentrace VOC v ovzduší. Rychlost odpařování je stanovena gravimetrickou metodou a výpočtem z matematického modelu. Pro zjištění koncentrace látek v plynné fázi je použita plynová chromatografie. cs
dc.format 109 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 1061843 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rychlost odpařování cs
dc.subject těkavé organické látky cs
dc.subject rozpouštědla cs
dc.subject nátěrové hmoty cs
dc.subject evaporation rate en
dc.subject volatile organic compounds en
dc.subject solvents en
dc.subject coating compositions en
dc.title Zhodnocení teoretického znečištění z máčecí a sušící linky na povrchovou ochranu pérových listů cs
dc.title.alternative Estimation of theoretic pollution from dipping and drying line for surface prevention of feather leafs en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mičan, Jan
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated The aim of theoretic parts those diploma work is problem with volatile organic compounds from solvents and coating compositions. First is determinated idea VOC, then description some of solvents and complex negative influences on environment and man follows. The processing of coating compositions and problem of removing of VOC is described here. The mathematical calculation of theoretical escape of VOC is stated. The practical part has to do with evaporation rates of solvents and coating compositions and concentration VOC in environment. Evaporation rate is taken gravimetric method and calculation from mathematical model. Gas chromatography is used to taken concentration of substances in vapour phase. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2892
dc.date.assigned 2006-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
smutná_2006_dp.pdfBlocked 1.012Mb PDF View/Open
smutná_2006_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
smutná_2006_op.pdf 515.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account