Použití matematicko-statistických metod při řízení procesů ve výrobním podniku HMMC, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Použití matematicko-statistických metod při řízení procesů ve výrobním podniku HMMC, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářík, Martin cs
dc.contributor.author Hlavatá, Martina cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T12:53:23Z
dc.date.available 2013-10-08T12:53:23Z
dc.date.issued 2012-04-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22441
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma použití matematicko-statistických metod při řízení procesů ve výrobním podniku. Ve své práci budu aplikovat různé statistické metody na výrobní proces s názvem chasis marriage z podniku HMMC, s.r.o. Pro svou analýzu budu využívat jeden z vyráběných modelů automobilů výše uvedené společnosti. Do teoretické části zahrnu poznatky o různých statistických metodách pro regulaci výrob-ního procesu z odborné literatury. Praktická část bude nejdříve zaměřena na popis společ-nosti a procesu chasis marriage. Následuje samotná aplikace v teoretické části popsaných statistických metod na daný proces. K analýze v praktické části využiji statistický software Minitab 16. cs
dc.format 62 s. (12 696 znaků) cs
dc.format.extent 2906821 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Statistická regulace procesu cs
dc.subject Shewhartovy regulační diagramy cs
dc.subject diagramy EWMA cs
dc.subject způsobilost procesu cs
dc.subject index způsobilosti procesu cs
dc.subject Statistical Process Control en
dc.subject Shewhart's regulation diagrams en
dc.subject EWMA diagrams en
dc.subject process capability en
dc.subject process capability index en
dc.title Použití matematicko-statistických metod při řízení procesů ve výrobním podniku HMMC, s.r.o. cs
dc.title.alternative Usage of Mathematical and Statistical Methods in Process Control in a Manufacturing Company HMMC Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Homolka, Lubor cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.description.abstract-translated For my barchelor thesis I chose the theme of Usage of Mathematical and Statistical Methods in Process Controlin a Manufacturing Company. In my thesis I apply various sta-tistical methods for Process Control to the specific manufacturing process called the chasis marriage in Company HMMC Ltd. For my analysis I will use one of the car models manu-factured by the above Company. The theoretical part includes pieces of knowledge of various statistical methods used for controlling the manufacturing process. To develop the theoretical part, I will use the scien-tific literature related to the above theme. The practical part will be firstly focused on de-scription of the Company and the process chasis marriage. Then there will be application of the statistical methods in the process (those methods will be described in theoretical part). To analyze the practical part I will use statistical software Minitab 16. en
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/120 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24443
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
hlavatá_2012_bp.pdf 2.772Mb PDF View/Open
hlavatá_2012_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
hlavatá_2012_op.doc 74Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account