Starosta v českém obecním zřízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Starosta v českém obecním zřízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Janík, Martin
dc.date.accessioned 2013-10-08T16:46:37Z
dc.date.available 2013-10-08T16:46:37Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22549
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je popsat funkci starosty jak z historického hlediska, tak jeho postavení z hlediska současné právní úpravy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vznik a zánik funkce starosty, jeho povinnosti a pravomoci a jeho trestně právní, občanskou i politickou odpovědnost. Jsou zde uvedeny vztahy a povinnosti starosty k ostatním orgánům obce, jako je místostarosta obce, obecní zastupitelstvo, obecní rada a tajemník. Praktická část se zabývá novým legislativním návrhem, kterým je zavedení přímé volby starosty. Zhodnoceny jsou zde jak výhody, tak nevýhody nepřímé a přímé volby starosty. Její součástí je také rozbor vhodnosti navrhovaných legislativních opatření souvisejících se zavedením přímé volby starosty. cs
dc.format 54 s. (84 000 znaků) cs
dc.format.extent 1026306 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject starosta obce cs
dc.subject přímá volba starosty obce cs
dc.subject nepřímá volba starosty obce cs
dc.subject rada obce cs
dc.subject zastupitelstvo obce cs
dc.subject místostarosta obce cs
dc.subject zákon o obcích cs
dc.subject mayor en
dc.subject direct election of mayor en
dc.subject indirect election of mayor en
dc.subject municipal councils en
dc.subject deputy mayor en
dc.subject municipal law en
dc.title Starosta v českém obecním zřízení cs
dc.title.alternative The Position of Mayor in the Czech Municipal System en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanáková, Lenka
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to describe the function of the mayor from a historical perspective and his position in terms of current legislation. The work is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part describes the commencement and the termination of mayor's office, his duties, powers and his criminal, civil and political responsibilities. There are listed the relations and obligations of the mayor to other municipal authorities, such as the deputy mayor, the municipal council and the secretary. The practical part deals with the new legislative proposal to establish direct election of mayors. Both advantages and disadvantages of the indirect and the direct election of mayors are evaluated in the work. It also includes analysis of suitability of proposed legislative measures related to the introduction of direct election of mayors. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26326
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
janík_2012_bp.pdf 1002.Kb PDF View/Open
janík_2012_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
janík_2012_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account