Studijní podklady k předmětu PPAŘ: Control System Toolbox a Symbolic Math Toolbox

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studijní podklady k předmětu PPAŘ: Control System Toolbox a Symbolic Math Toolbox

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel cs
dc.contributor.author Vitásek, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:28:47Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2254
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá základním popisem prostředí MATLABu a jeho 2 toolboxy (Control System Toolbox a Symbolic Math Toolbox). Vznikla volným překladem odborných materiálů z anglického do českého jazyka. Větší důraz byl kladen na Control System Toolbox na základě rozhodnutí vedoucího práce. Proto by měla tato práce posloužit jako doplněk k učebním textům pro studenty, kteří se zajímají o simulaci řízení reálných systémů počítačem. Tato práce je také doplněna o ilustrativní příklady využití těchto toolboxů. Nejrozsáhlejší částí této práce je referenční příručka v českém jazyce, která popisuje nejpoužívanější funkce z dané oblasti. cs
dc.format 69 s.,117 s. přílohy cs
dc.format.extent 1612660 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.06.2016 cs
dc.subject MATLAB en
dc.subject Control System Toolbox en
dc.subject Symbolic Math Toolbox en
dc.subject MATLAB cs
dc.subject Control System Toolbox cs
dc.subject Symbolic Math Toolbox cs
dc.title Studijní podklady k předmětu PPAŘ: Control System Toolbox a Symbolic Math Toolbox cs
dc.title.alternative Supporting materials for subject PPAR: Control System Toolbox and Symbolic Math Toolbox en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubalčík, Marek cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with basic description of MATLAB environment and its two toolboxes (Control System Toolbox and Symbolic Math Toolbox). This work was created as an own Czech translation of the manuals written in English. More emphasis was placed on Control System Toolbox due to the decision of the bachelor work supervisor. That's why this work should be used as counterpart of lecture book for students whose are interesting at process control. There are also illustrative examples which demonstrate usage of these toolboxes. The reference manual in Czech language is the most extensive part of the work. It includes the description of the most used functions of these toolboxes. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3384
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vitásek_2006_bp.pdfBlocked 1.537Mb PDF View/Open
vitásek_2006_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
vitásek_2006_op.doc 292Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account