Epilace a depilace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Epilace a depilace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janiš, Rahula cs
dc.contributor.author Matochová, Radka cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T20:44:40Z
dc.date.available 2013-10-08T20:44:40Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22640
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá z části teoretické, která popisuje depilační a epilační metody odstraňování ochlupení a porovnává jejich výhody a nevýhody. V praktické části jsou uve-deny výsledky dotazníkového průzkumu, který se zaměřuje na využívání metod odstraňo-vání ochlupení u mužů a žen. Studie je rovněž zaměřena na informovanost o možnostech odstranění ochlupení laserovým způsobem a zjišťování znalostí jejich výhod a nevýhod. Bylo zjištěno, že informovanost není na dostatečné úrovni, zejména se o tuto problematiku zajímají ženy na rozdíl od mužů. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 1702374 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject chlup cs
dc.subject keratin cs
dc.subject epilace cs
dc.subject depilace cs
dc.subject laser cs
dc.subject IPL cs
dc.subject hair en
dc.subject keratin en
dc.subject epilation en
dc.subject depilation en
dc.subject laser en
dc.subject IPL en
dc.title Epilace a depilace cs
dc.title.alternative Epilation and Depilation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vltavská, Pavlína cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This thesis consists of the theoretical part which describes the depilatory and epilatory methods of hair removal and compares their advantages and disadvantages. In the practi-cal part are mentioned the results of questionnaire research which focuses on the use of methods of hair removal for men and women. The study is also aimed at the awareness of possibilities of laser hair removal method and the survey of knowledge their advantages and disadvantages. It was found that awareness is not good enough, especially the women are interested in this problems, unlike men. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/145 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 25607
dc.date.submitted 2012-05-21 cs


Files in this item

Files Size Format View
matochová_2012_bp.pdf 1.623Mb PDF View/Open
matochová_2012_vp.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
matochová_2012_op.doc 99Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account