Typografie v audiovizuální tvorbě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Typografie v audiovizuální tvorbě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eliška, Jiří cs
dc.contributor.author Hruboš, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:42:25Z
dc.date.available 2010-07-14T05:42:25Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2283
dc.description.abstract Vývoj písma však nebyl nikterak rychlý a přímočarý, byl cestou s mnoha zastaveními, cestou četných slepých uliček a mnohých ustrnulých forem. Přesto je možné tento vývoj přehledně sumarizovat, poněvadž, jako každý obor lidské činnosti, bylo i světové písemnictví vždy podřízeno diktátu vzájemné souslednosti jevů, poznatků kulturních, jazykových, technických i technologických. Žádný mezistupeň nebyl náhodný, naopak vždy byl přirozeným vyústěním momentální výtvarné a myšlenkové úrovně a technického rozvoje. cs
dc.format 41 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1598333 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject písmo cs
dc.subject typografie cs
dc.subject kompozice cs
dc.subject literature en
dc.subject typography en
dc.subject composition en
dc.title Typografie v audiovizuální tvorbě cs
dc.title.alternative Typography in audio-visual production en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Urc, Rudolf cs
dc.contributor.referee Zeman, Michal cs
dc.date.accepted 2006-06-05 cs
dc.description.abstract-translated Development of literature has never been fast, and straightforward. It has always been the process with lot of turnarounds, one ways, and many legacy forms. Despite this we can summarize that progress. We can do this also because like every field of human activity also world's literature has been under pressure of consequencies in history, culture, linguistic knowledge, and progress in technology. No progress has ever been accidental. Every step has always been natural in the current context of cultural, and mind level, and also technical progress. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/183 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3000
dc.date.assigned 2006-02-06 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hruboš_2006_dp.pdfBlocked 1.524Mb PDF View/Open
hruboš_2006_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
hruboš_2006_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account