Obydlí pro domácí zvíře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obydlí pro domácí zvíře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Jiří
dc.contributor.author Vojtková, Veronika
dc.date.accessioned 2013-10-09T03:03:43Z
dc.date.available 2013-10-09T03:03:43Z
dc.date.issued 2012-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22879
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám tématy, jako jsou soužití koček s člověkem v průběhu historie, jejich využití, povaha a vlastnosti, vývoj tvarového řešení prolézacích stromů a odpočívadel, analýza současného trhu, materiály a ergonomie kočkovitých šelem. Ve druhé, praktické části rozvíjím samotný koncept návrhu. Inspirací mi je strom, který kočka ve svém životě využívá velmi často. V návrhu vycházím především z potřeb a specifického chování těchto šelem. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 4012166 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject produktový design cs
dc.subject interiérový design cs
dc.subject materiály cs
dc.subject recyklace cs
dc.subject dřevo cs
dc.subject karton cs
dc.subject strom cs
dc.subject odpočívadlo cs
dc.subject škrabadlo cs
dc.subject kočka cs
dc.subject product design en
dc.subject interior design en
dc.subject materials en
dc.subject recycling en
dc.subject wood en
dc.subject cardboard en
dc.subject tree landing en
dc.subject scratching post en
dc.subject cat en
dc.title Obydlí pro domácí zvíře cs
dc.title.alternative Home for a Pet en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mlejnský, Radomír
dc.date.accepted 2012-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis is devided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical part is focused on topics such as coexistence of cats and man throughout history, thier utilization, qualities, cats? climing trees and rest places history, current market analysis, materials and ergonomy for cats. The second, practical part, is developing the design concept itself. I found inspiration in a tree, that is frequently used by cats. My design is based on cats specific needs and their behaviours. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 27710
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
vojtková_2012_bp.pdf 3.826Mb PDF View/Open
vojtková_2012_vp.doc 88Kb Microsoft Word View/Open
vojtková_2012_op.doc 83.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account