Prvky lidové kultury a jejich využití při tvorbě v designu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prvky lidové kultury a jejich využití při tvorbě v designu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel cs
dc.contributor.author Krausová, Petra cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T04:45:39Z
dc.date.available 2013-10-09T04:45:39Z
dc.date.issued 2012-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22943
dc.description.abstract Tato diplomová práce dokumentuje konceptuální řešení produktů, které jsou inspirovány lidovými vzory, technikami a materiály. První teoretická část se zabývá historickým vývojem nábytku. Dále se pak zaměřuji na vývoj nábytku a produktů na Valašsku a popisuji techniky, které při tvorbě využívali. Ve druhé praktické části se zaměřuji na analýzu produktů, které se odkazují na historii, ale přitom si zachovávají současný charakter. Třetí projektová část dokumentuje postup vlastního konceptuálního řešení transformace historických prvků lidové kultury do současné podoby a zpracování finálního řešení. cs
dc.format 106 s. cs
dc.format.extent 6444311 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Lidová kultura cs
dc.subject historie cs
dc.subject inspirace cs
dc.subject transformace cs
dc.subject současnost cs
dc.subject Folk culture en
dc.subject history en
dc.subject inspiration en
dc.subject transformation en
dc.subject contemporaneity en
dc.title Prvky lidové kultury a jejich využití při tvorbě v designu cs
dc.title.alternative Elements of Folk Culture and their Application in Design en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Surman, Martin cs
dc.date.accepted 2012-10-10 cs
dc.description.abstract-translated This thesis documents the conceptual solutions of the products that are inspired by folk patterns, techniques and materials. The first theoretical part deals with the historical development of furniture. It goes on to focuses on the development of furniture and products in Wallachia and description of techniques usually used in production in that area. In the second part, I focus on the analysis of products, which refer to history, but they retain the current character. The third part of the project, documents the process of mine conceptual solution of transforming historical elements of folk culture into present form and processing of the final solution. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/187 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 28561
dc.date.submitted 2012-09-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
krausová_2012_dp.pdfBlocked 6.145Mb PDF View/Open
krausová_2012_vp.pdf 169.9Kb PDF View/Open
krausová_2012_op.pdf 173.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account