Optimalizace procesu regenerace tetrametylamoniumhydroxidu elektroforetickou metodou<br>

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace procesu regenerace tetrametylamoniumhydroxidu elektroforetickou metodou<br>

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar cs
dc.contributor.author Myška, Vladislav cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T06:09:34Z
dc.date.available 2013-10-09T06:09:34Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22985
dc.description.abstract Téma této práce bylo zaměřeno na zpětnou regeneraci TMAHu pomocí elektroforetické separační metody. V teoretické části je uveden stručný popis přípravy TMAHu, dále popis elektroforézních metod s důrazem na zónovou elektroforézu, způsob stanovení difuzního koeficientu transportu TMAHu membránou a používané iontoměničové membrány které jsou součástí elektroforézy. V experimentální části byla provedena laboratorní měření transportu iontů TMAHu membránami na vytvořené aparatuře zónové elektroforézy v závislosti na změně napětí v rozsahu 5 až 30V. Z platného difúzního modelu a provedených kinetických měření byl vypočten transportní parametr a difuzní koeficient TMAHu membránou a byly stanoveny optimální podmínky regenerace. cs
dc.format 44 cs
dc.format.extent 1551882 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject elektroforéza cs
dc.subject iontoměničové membrány cs
dc.subject matematický model cs
dc.subject příprava TMAHu cs
dc.subject separace TMAHu cs
dc.subject difuzní koeficient cs
dc.subject zónová elektroforéza cs
dc.subject electrophoresis en
dc.subject ion-exchange membranes en
dc.subject mathematical model en
dc.subject description of TMAH preparation en
dc.subject diffusion coefficient en
dc.subject zone electrophoresis en
dc.title Optimalizace procesu regenerace tetrametylamoniumhydroxidu elektroforetickou metodou<br> cs
dc.title.alternative The Optimization of Tetramethylammonium Hydroxide Recovery Using the Electrophoretic Method<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Landryová, Lenka cs
dc.date.accepted 2012-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the reverse reprocess of TMAH by means of electrophoretic separating method. The theoretical part deals with the incise description of TMAH preparation, further the description of electrophoretic methods with an emphasis on zone electrophoresis and also an assessment of diffusion transport coefficient of TMAH via membrane and ion-exchange membranes that participate in electrophoresis. In the experimental part was carried out laboratory measurements ion transport membranes for TMAHu zone electrophoresis apparatus developed in response to a change in the voltage range of 5 to 30V. A valid model of diffusion and kinetic measurements were carried out by transport parameter and the calculated diffusion coefficient TMAHu membrane were determined and the optimal regeneration conditions en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26135
dc.date.submitted 2012-06-06 cs


Files in this item

Files Size Format View
myška_2012_dp.pdf 1.479Mb PDF View/Open
myška_2012_vp.pdf 109.4Kb PDF View/Open
myška_2012_op.jpg 358.3Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account