Příprava antibakteriálních obalových materiálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava antibakteriálních obalových materiálů

Show full item record

No preview available
Title: Příprava antibakteriálních obalových materiálů
Author: Bílek, František
URI: http://hdl.handle.net/10563/23027
Date: 2008-09-08
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 89 4541478 bytes application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Antibakteriální materiály jsou připravovány několika možnými cestami. Jako nejlepší z nich se jeví nanášení antibakteriálních činidel na povrch modifikovaných syntetických polymerních materiálů. Modifikace polymerních syntetických materiálů spočívá ve změně chemického složení povrchové vrstvy, přičemž celkové vlastnosti substrátu, zejména mechanické, zůstávají nedotčeny a celkový výrobek dosahuje odpovídající pevnosti a pružnosti. Takovýto postup pak nachází využití jak v oblasti balení potravin, tak jako prevence vzniku infekce při používání lékařských nástrojů, protéz a zařízení. Povrchy protéz, umělých náhrad, chlopní, močových a žilních katétrů a jiných zařízení zaváděných do těla jsou často snadným cílem patogenních organismů. S jejich rozšířením pak vznikají mnohé komplikace, léčba se prodlužuje, zvětšují se její náklady a může končit i smrtí. V této práci je pozornost zaměřena na úpravu běžně používaného polymeru - nízkohustotního polyetylenu (LDPE) více stupňovou fyzikálně-chemickou metodou. Povrch polymeru je aktivován plazmovým výbojem v atmosféře vzduchu. Na tomto povrchu pak proběhla radikálová kopolymerační reakce s monomery tvořícími na povrchu polymerní řetězec ("polymer brush"), jež je schopný vázat průmyslově vyráběná antibakteriální činidla. Povrch vzorků byl charakterizován měřením kontaktních úhlů smáčení, infračervenou ATR spektroskopií, elektronovou rastrovací mikroskopií a rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií. Antibakteriální aktivita byla hodnocena pomocí tzv. difúzního testu na agaru. Tato práce přináší náhled do problematiky bakteriální adheze na povrch a způsoby úpravy polymerního substrátu tak, aby dosáhl antibakteriálních vlastností. Aplikace takto připravených materiálů může být nalezena v potravinářství a obalové technice, tak jako v medicíně coby povrch zdravotnických prostředků.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
bílek_2012_dp.pdf 4.331Mb PDF View/Open
bílek_2012_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
bílek_2012_op.zip 35.84Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account