Další vzdělávání ve zdravotnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další vzdělávání ve zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan cs
dc.contributor.author Zezulková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T10:54:03Z
dc.date.available 2010-07-13T10:54:03Z
dc.date.issued 2006-06-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/230
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na zmapování přístupu pracovníků ve zdravotnictví k dalšímu, celoživotnímu vzdělávání. Protože oblast dalšího vzdělávání je značně rozsáhlá, zaměřuje se tato práce pouze na některé její části. Práce obsahuje teoretické informace o výchově a vzdělávání jak v obecné, tak i v legislativní rovině. Dále je přiblížen pojem celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví z hlediska organizací působících v tomto odvětví. Analýzou prostředí zvolené organizace se došlo k závěru, že doposud nabízené možnosti pokrývají většinu potřeb zaměstnanců organizace a že sami zaměstnanci mají pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání. K nejvyužívanějším metodám vzdělávání se řadí seminární školení, odborné stáže a kurzy. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 593380 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject kontinuální vzdělávání cs
dc.subject seminární školení cs
dc.subject celoústavní školení cs
dc.subject lifetime education en
dc.subject continuous education en
dc.subject seminar meetings en
dc.subject internships en
dc.title Další vzdělávání ve zdravotnictví cs
dc.title.alternative Further Education of the Medical Staff en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gajzlerová, Gabriela cs
dc.date.accepted 2006-06-27 cs
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is a Further Education of the Medical Staff. The main body of this essay focuses on the medical staffs attitude to a continuous lifetime education and professional training. The Further education in the medical field is a very complicated issue, therefore this thesis deals with its most important aspects. It contains the theoretical base as well as the legislative background of the solving problem. It is based on the analyze of the internal environment of a medical organisation. The point of view of the organisation is taken into consideration to fulfill the objectives and to find the optimal solution. The conclusion says that most of the staff needs and requests in the field of further education are well satisfied in the present system and that the staff has a very positive attitude to a further education and lifelong professional training. The most common methods of the further education and professional training in the medical field are the professional courses, seminar meetings and internships. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4029
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zezulková_2006_bp.pdf 579.4Kb PDF View/Open
zezulková_2006_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
zezulková_2006_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account