Racionalizace skladového systému v podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Racionalizace skladového systému v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav cs
dc.contributor.author Šínová, Barbora cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T12:20:45Z
dc.date.available 2013-10-09T12:20:45Z
dc.date.issued 2011-12-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23149
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na racionalizaci skladového systému podniku XYZ, spol. s r.o. První část práce popisuje teoretické poznatky z oblasti skladování, řízení zásob a metodu řízení zásob ABC. Praktická část navazuje na teoretickou část práce. Je zaměřena na popis vybrané firmy, analýzu současného procesu skladování a řízení zásob. Na základě provedené analýzy skladových operací a řízení zásob metodou ABC, jsou nalezena úzká místa v systému skladového hospodářství společnosti a následně navrhnuta řešení pro jejich racionalizaci. cs
dc.format 65 s. (71 119 znaků). cs
dc.format.extent 1675794 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject skladování cs
dc.subject skladové vybavení cs
dc.subject skladové operace cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject metoda ABC cs
dc.subject storage en
dc.subject warehouse equipment en
dc.subject warehouse operations en
dc.subject stock management en
dc.subject the ABC method en
dc.title Racionalizace skladového systému v podniku cs
dc.title.alternative Stock System Rationalization in a Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Strohmandl, Jan cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on rationalization of the stock system of XYZ, ltd. The first part describes the theoretical findings of storing, stock management and the ABC method of stock management. The practical part follows the theoretical part. It is focused on the description of a selected company, the analysis of the current storage process and stock management. Based on the conducted analysis of stock operations and ABC method of stock management, the narrow spots in the system of stock management of the company are found, solutions are suggested in order to rationalize these. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27575
dc.date.submitted 2012-05-11 cs


Files in this item

Files Size Format View
šínová_2012_bp.pdf 1.598Mb PDF View/Open
šínová_2012_vp.pdf 45.13Kb PDF View/Open
šínová_2012_op.pdf 40.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account