Analýza vypovídací schopnosti zero-cost opcí a jejich vliv na podnikové finance

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza vypovídací schopnosti zero-cost opcí a jejich vliv na podnikové finance

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza vypovídací schopnosti zero-cost opcí a jejich vliv na podnikové finance
Autor: Bartoňová, Marie
URI: http://hdl.handle.net/10563/23178
Datum: 2006-07-13
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 209 application/pdf
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity


Abstrakt:

Disertační práce si klade za cíl analyzovat a objasnit problematiku speciální formy měnových opcí vystupujících ve formě zero-cost opcí jako nástroje zajištění podnikového cash flow. Zabývá se analýzou opcí a jejich ziskovými funkcemi, důraz klade na konstrukci a využití beznákladových strategií. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy a problematika řízení devizového rizika a opcí obecně. Tato část se dále věnuje definicím měnových opcí a sestavování tzv. zero-cost opčních strategií. Hlavní část prezentuje výsledky výzkumu v oblasti relevance historického vývoje kurzů pro stanovení realizačních cen opcí, výsledky v oblasti standardních opčních strategií a poté opčních strategií s údajnými nulovými počátečními náklady. Tuto problematiku zkoumá jednak v podobě ryze teoretické a poté v zaměření na zcela konkrétní produkty zero-cost opčních produktů v nabídce řízení měnového rizika u produktového portfolia českých bank. Na základě výsledků výzkumu jsou v závěrečné části vyvozeny a shrnuty hlavní závěry, ke kterým autorka práce dospěla, včetně odpovědí na vědecké otázky stanovené v úvodu práce. Komplexním přístupem ? kromě samotných zero-cost opcí jde i o rozšíření problému o dopad na firemní účetnictví ? disertační práce přispívá k řešení této problematiky a díky svým teoretickým výstupům i praktickým případovým studiím podnikům pomáhá při řešení velice složité problematiky řízení jejich devizového rizika.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
bartoňová_2012_dp.pdfZablokované 3.339Mb PDF
bartoňová_2012_vp.pdf 1.800Mb PDF Zobrazit/otevřít
bartoňová_2012_op.doc 35.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet