Ochrana osobních údajů ve veřejné správě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ochrana osobních údajů ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanáková, Lenka
dc.contributor.author Petlachová, Drahoslava
dc.date.accessioned 2013-10-09T13:11:44Z
dc.date.available 2013-10-09T13:11:44Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23188
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je specifikace pravidel ochrany osobních údajů ve veřejné správě. Teoretická část je věnována důvodům vzniku potřeby ochrany osobních údajů a vyjádření smyslu ochrany osobních údajů. Dále vymezení legislativního rámce a legislativního vývo-je ochrany osobních údajů v právním řádu České republiky a právní úprava v mezinárod-ních dokumentech. Závěr teoretické části je zaměřen na kontrolní činnost Úřadu pro ochra-nu osobních údajů a některých kontrolních orgánů působících v rámci Evropské unie. Praktická část se věnuje analýzám rozhodnutí ve věci ochrany osobních údajů a kompe-tenčních sporů. cs
dc.format 51 cs
dc.format.extent 1577532 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osobní údaje cs
dc.subject ochrana osobních údajů cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject kontrolní činnost cs
dc.subject správce cs
dc.subject kontrolní orgán cs
dc.subject personal data en
dc.subject personal data protection en
dc.subject public administration en
dc.subject supervisory ac-tivity en
dc.subject administrator en
dc.subject control authority en
dc.title Ochrana osobních údajů ve veřejné správě cs
dc.title.alternative Personal Data Protection in Public Administration en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horáková, Monika
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to specify the rules of privacy in public administration. The theoret-ical part is devoted to the needs of the reasons of privacy and expression of sense privacy. Next part is definition of the legislative framework and legislative developments in privacy law and the Czech Republic in international law documents. Conclusion the theoretical part focuses on the control of the Office for Personal Data Protection, and some control bodies operating within the European Union. The practical part deals with analysis of decisions in matters of personal data and jurisdic-tion. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26349
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
petlachová_2012_bp.pdf 1.504Mb PDF View/Open
petlachová_2012_vp.zip 18.90Kb Unknown View/Open
petlachová_2012_op.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account