Program rozvoje obce Spytihněv

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Spytihněv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka
dc.contributor.author Jarmová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-10-09T14:21:46Z
dc.date.available 2013-10-09T14:21:46Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23215
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je Program rozvoje obce Spytihněv. Práce se skládá z části teo-retické a části praktické. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů, tý-kajících se programu rozvoje obce. V praktické části je zpracována socioekonomická cha-rakteristika obce Spytihněv a v návaznosti na ni je zpracována SWOT analýza obce. Dále jsou navrženy strategické cíle a katalog projektů, které povedou k rozvoji obce. cs
dc.format 85 s. cs
dc.format.extent 3121153 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec cs
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject The municipality en
dc.subject the development programme of the municipality en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject the strategic objective en
dc.subject the catalogue of the projects en
dc.title Program rozvoje obce Spytihněv cs
dc.title.alternative The Development Programme of the Spytihnev Municipality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on The development programme of the Spytihnev municipa-lity. It consists of the theoretical and the practical part. The theoretical part includes the definition of the key words associated with the development of the municipality. The practical part deals with socio-economic characteristics of the municipality Spytihněv fol-lowed by SWOT analysis of the municipality. The strategic objectives and the catalogue of the projects leading to the development are suggested too. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26328
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
jarmová_2012_bp.pdf 2.976Mb PDF View/Open
jarmová_2012_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
jarmová_2012_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account