3D tiskárna na bázi projektu RepRap

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

3D tiskárna na bázi projektu RepRap

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Sehnálek, Stanislav
dc.date.accessioned 2013-10-09T14:34:35Z
dc.date.available 2013-10-09T14:34:35Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23224
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou, výběrem a realizací 3D tiskárny na bázi projektu RepRap. V teoretické části je zmíněna stručná historie a typy 3D tisku. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější druhy polymerů sloužící k tisku. Text práce obsahuje i zhodnocení dostupných konstrukcí, ovládací elektroniky a dostupný firmware. Popsáno je softwarové vybavení a popis celého procesu sestavování, kde jsou zmíněny komplikace, které se vyskytly. Je zde také kapitola zmiňující provedené vylepšení a také navrhovaná vylepšení. Na konci je podrobný návod, jak s tiskárnou pracovat a cenové zhodnocení praktické části. cs
dc.format 65 s. (11196) cs
dc.format.extent 11958097 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject RepRap cs
dc.subject OpenSCAD cs
dc.subject PLA cs
dc.subject ABS cs
dc.subject Sanguino cs
dc.subject Pololu cs
dc.subject RepRap en
dc.subject OpenSCAD en
dc.subject PLA en
dc.subject ABS en
dc.subject Sanguino en
dc.subject Pololu en
dc.title 3D tiskárna na bázi projektu RepRap cs
dc.title.alternative 3D Printer Based on the RepRap Project<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kulhánek, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-19
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on analysis, selection and implementation of 3D printer based on RepRap project. In theoretical part is mentioned a brief history and types of 3D print. Additionally, there is a description of most commonly used types of polymers, which are used for printing. Text also contains evaluation of available constructions, control electronics and accessible firmware. Follows specification of software equipment and the whole assemblage process where are also mentioned complications, which occurred. Thesis includes a chapter that mentions both realised and proposed improvements. At the end is a detailed guideline on how to work with the printer and also price evaluation of practical part. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26106
dc.date.submitted 2012-06-04
local.subject trojrozměrný tisk cs
local.subject three-dimensional printing en


Files in this item

Files Size Format View
sehnálek_2012_dp.zip 11.40Mb Unknown View/Open
sehnálek_2012_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
sehnálek_2012_op.pdf 163.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account