Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "Trainman".

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "Trainman".

Show simple item record

dc.contributor.advisor Živocký, Jan cs
dc.contributor.author Novotná, Pavla cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T15:05:13Z
dc.date.available 2013-10-09T15:05:13Z
dc.date.issued 2011-12-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23245
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je detailní rozbor procesu vzniku animovaného filmu ?Trainman? od stádia literární přípravy, přes samotnou realizaci až k postprodukci tohoto audiovizuálního díla. V první teoretické části se věnuji analýze scénáře a kontextu jeho vzniku, dále inspiračním zdrojům, především noirovému filmu a komiksu, které jsou pro stylovou a estetickou stránku mého černobílého kresleného snímku klíčové. V této části se také zaobírám obsahem technického scénáře a vysvětluji volbu výtvarného řešení. V praktickém oddílu popisuji animační proces a v jeho průběhu vzniklé komplikace, poté nastiňuji problematiku postprodukce, ve které jsem výrazně řešila hlavně dramaturgii zvukové složky. V závěru hodnotím výsledek své práce v podobě katarze. cs
dc.format 38 s. (73 345 znaků) cs
dc.format.extent 10520822 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kreslená animace cs
dc.subject komiks cs
dc.subject film noir cs
dc.subject existencialismus cs
dc.subject voice-over cs
dc.subject anarcho-punk cs
dc.subject classical drawn animation en
dc.subject comics en
dc.subject film noir en
dc.subject existentialism en
dc.subject voice-over en
dc.subject anarcho-punk en
dc.title Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "Trainman". cs
dc.title.alternative Creation, reflection and learning from the creation of a bachelor's film "Trainman". en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Carrington, Michael cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is a detailed analysis of the process of the animated film "The Trainman" from the literary preparation stage, through to the actual realization to the post- production.The theoretical section is devoted to the analysis of scenarios and context of its creation, as well as sources of inspiration, especially film noir and comics, which are in its style and aesthetic, crucial to my black and white drawn film. In this section I also deal with the content of the storyboard and explain the choices of my art design. The practical section describes the animation process and problems which arose during production, then I deal with the issue of post-production, in which I mainly address the audio components. The final section is where I evaluate my work in the form of catharsis. en
dc.description.department Vyšší odborná škola filmová Zlín cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/131 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Klasická animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Classical Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 24155
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2012_bp.pdf 10.03Mb PDF View/Open
novotná_2012_vp.doc 85.5Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2012_op.doc 82.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account