Financování ochrany kulturních památek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Financování ochrany kulturních památek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Bartochová, Monika
dc.date.accessioned 2013-10-09T15:05:41Z
dc.date.available 2013-10-09T15:05:41Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23246
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Financování ochrany kulturních památek je zaměřena převážně na možnosti financování kulturních památek. Teoretická část obsahuje pojmy týkající se státní památkové péče, jsou zde popsány orgány a organizace státní památkové péče, ale také všechno, co péče o památky zahrnuje. Nejdůležitější a nejrozsáhlejší kapitolu teore-tické části tvoří analýza financování kulturních památek, ve které jsou podrobně popsány dotace, dary a příspěvky, které pomáhají majitelům s péčí o jejich památku. Praktická část je zaměřena na financování konkrétní kulturní památky, kterou je Hrad Hel-fštýn. Mým přínosem je hodnocení dosavadního financování hradu a vytvoření možných návrhů financování v budoucnu. cs
dc.format 62 cs
dc.format.extent 1972118 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kulturní památka cs
dc.subject péče o kulturní památky cs
dc.subject orgány a organizace státní památkové péče cs
dc.subject možnosti financování kulturních památek cs
dc.subject Cultural heritage en
dc.subject preservation of cultural heritage en
dc.subject institutions and organizati-ons of State monument care en
dc.subject financing options cultural monuments en
dc.title Financování ochrany kulturních památek cs
dc.title.alternative Financing of Cultural Monuments Preservation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horáková, Monika
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated In my thesis, entitled Financing of the cultural heritage protection, is mainly focused on the possibility of financing of cultural sights. The theoretical part includes concepts relating to the state monument and sight care authorities and describes the system and organization of state monument and sight care but there is also clarified what care of sights includes. The most important and largest section consists of a theoretical analysis of the financing of cul-tural sights. This part i salso focused in detail on grants, donations and contributions which help owners with the care of their sights. The practical part is focused on analysis the financing of specific cultural heritage sight, which is Helfštýn Castle. Contribution of this thesis is evaluation of the current financing of the castle and creating my own solutions of financing in the future. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26364
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
bartochová_2012_bp.pdf 1.880Mb PDF View/Open
bartochová_2012_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
bartochová_2012_op.doc 71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account