Znečišťování ovzduší působené používáním zábavní pyrotechniky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Znečišťování ovzduší působené používáním zábavní pyrotechniky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Obadalová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-10-09T15:18:06Z
dc.date.available 2013-10-09T15:18:06Z
dc.date.issued 2012-02-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23256
dc.description.abstract Úkolem této bakalářské práce bylo získat informace z dostupných zdrojů o vlivu používání zábavní pyrotechniky na znečišťování ovzduší. Teoretická část tedy obsahuje souhrn in-formací popisujících samotné složení ohňostrojů a zplodin vznikajících po hoření zábavní pyrotechniky. Jsou uvedeny také metody odběru vzduchu a jeho analýzy. Praktická část se pak zabývá vlastním odběrem vzorku vzduchu a jeho analýzou. Pro srovnání jsou zde uve-deny i data z monitorovacích stanic. cs
dc.format 33 s cs
dc.format.extent 1648360 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zábavní pyrotechnika cs
dc.subject prachové částice cs
dc.subject znečištění ovzduší cs
dc.subject entertaining fireworks en
dc.subject dust particles en
dc.subject air pollution en
dc.title Znečišťování ovzduší působené používáním zábavní pyrotechniky cs
dc.title.alternative Air Pollution Caused by the Use of Fireworks en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Marie
dc.date.accepted 2012-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelors project was to gather information about influence of using enter-taining fireworks on air pollution from available sources. The theoretical part consists of summary which describes entertaining fireworks composition and fumes from entertaining fireworks burning. Air sample collecting and analysis is specified too. The practical part is concerned by own gathering of air sample and its analysis. For comparison the data from monitoring stations are specified. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14674
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
obadalová_2012_bp.pdf 1.571Mb PDF View/Open
obadalová_2012_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
obadalová_2012_op.doc 104.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account