Analýza konkurenceschopnosti průmyslového výrobce VMV Krajčík

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti průmyslového výrobce VMV Krajčík

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav cs
dc.contributor.author Chudá, Eva cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T15:20:33Z
dc.date.available 2013-10-09T15:20:33Z
dc.date.issued 2012-04-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23259
dc.description.abstract Témou mojej bakalárskej práce je Analýza konkurencieschopnosti priemyselného výrobcu VMV Krajčík. Jedným z najhlavnejších mojich cieľov je nazbierať čo najväčšie množstvo relevantných informácií a poznatkov o danej problematike , podrobná analýza spoločnosti a následné zrovnanie s hlavnými konkurentmi v danom priemyselnom odvetví. Po ukončení analýzy si dovolím odporučiť niekoľko užitočných rád pre zlepšenie celkovej situácie a dodatočné zvýšenie konkurencieschopnosti na súčasnom trhu. Túto tému som si vybrala , pretože si myslím , že práve jednou z najdôležitejších vecí pre súčasnú, modernú spoločnosť je aktívne sledovať a analyzovať konkurencieschopnosť , neustále sa jej snažiť prispôsobiť a byť krok pred ňou. cs
dc.format 79 s. (84 946 znaků) cs
dc.format.extent 4766037 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject konkurencia cs
dc.subject mäso výrobky cs
dc.subject cenová politika cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject PEST cs
dc.subject BCG matica cs
dc.subject metóda ABC cs
dc.subject VSM cs
dc.subject Lean production cs
dc.subject competition en
dc.subject meat products en
dc.subject pricing en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT en
dc.subject PEST en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject method of ABC en
dc.subject VSM en
dc.subject Lean Production en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti průmyslového výrobce VMV Krajčík cs
dc.title.alternative Analysis of Competitivness of Industrial Producer VMV Krajčík en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rajnoha, Rastislav cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my dissertation work is Analysis of Competitivness of Industrial Producer VMV Krajčík. As the main goal, that I fixed, is to gather as many relevant information as possible about the issue , closely analyze the company and compare with their main competitors. Than I will try to suggest some usefull tips how to improve current situation and how to increase competitivness on actually market. I choose this topic , because I believe that the one of the most important thing for existing, modern company is to actively watching competitors, try to adapt them, and all the time be a one step ahead. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 24702
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
chudá_2012_bp.pdf 4.545Mb PDF View/Open
chudá_2012_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
chudá_2012_op.doc 76.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account