Návrh zefektivnění výuky žáků ve vybraném regionu u konkrétních strojírenských oborů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh zefektivnění výuky žáků ve vybraném regionu u konkrétních strojírenských oborů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Josef cs
dc.contributor.author Zatloukal, Martin cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T18:56:46Z
dc.date.available 2013-10-09T18:56:46Z
dc.date.issued 2012-02-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23417
dc.description.abstract Tato diplomová práce s názvem ?Návrh zefektivnění výuky žáků ve vybraném regionu u konkrétních strojírenských oborů? je v úvodu zaměřena na zmapování středních škol a oborů se zaměřením na výuku strojírenství v regionu Uherskohradišťska. Je zde proveden rozbor zaměstnanosti absolventů těchto škol a jejich uplatnitelnost na trhu práce. Popisuje průmysl v regionu jeho historii a jeho podíl na zaměstnanosti. Provedený výzkum ve strojírenských firmách na středních školách se žáky a pedagogy, zjišťuje současný stav výuky, zájem zkoumaných subjektů se podílet se na jejím zefektivnění, motivaci a návrhy na zlepšení. Hlavní cíl diplomové práce je naplněn návrhem na možná zlepšení a ukázkou tvorby nových výukových materiálů. cs
dc.format 77 s. (88 137 znaků) cs
dc.format.extent 4593862 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Střední odborné školy cs
dc.subject výuka cs
dc.subject zefektivnění cs
dc.subject strojírenství cs
dc.subject Uherskohradišťsko cs
dc.subject Vocational schools en
dc.subject Teaching en
dc.subject increase the efficiency en
dc.subject engineering en
dc.subject the region of Uherské Hradiště en
dc.title Návrh zefektivnění výuky žáků ve vybraném regionu u konkrétních strojírenských oborů cs
dc.title.alternative On the Teaching Efficiency Enhancement of the Specific Professions in the Selected Region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Knedlová, Jana cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated This thesis with a title ?A plan for increasing of pupils'education in the particular engineering branch in the chosen region? is focused on a survey at secondary schools and subjects, which are aimed at engineering education in the region of Uherské Hradiště. In the thesis there is an analysis of graduates' employment rate and their success at labour market. There is also a description of region industry, its history and its influence on an employment rate of the region. The analysis of engineering companies and secondary schools students and teachers finds out the current state of teaching, the interest of considered subjects in the increasing the efficiency of teaching, motivation and improvement proposals. The main goal of this work is to introduce the plan for the potential improvement in a teaching process and to demonstrate the new teaching materials. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 24350
dc.date.submitted 2012-05-16 cs


Files in this item

Files Size Format View
zatloukal_2012_dp.pdf 4.381Mb PDF View/Open
zatloukal_2012_vp.pdf 97.67Kb PDF View/Open
zatloukal_2012_op.pdf 116.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account